Pagina's

maandag 8 juli 2013

De groene droom

Hoewel nog bijna een jaar te gaan wordt door de verschillende politieke partijen al weer hard gewerkt aan de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2014. Zo ook de European Green Party (EGP) met als insteek: “Groen als kans voor een nieuw economisch Europa”.
 
Khaled Sakhel, Jolanda Verburg en Otto ter Haar
 
De ambities en het enthousiasme voor de gezamenlijke Europese verkiezingen van de Groene Partijen, vertegenwoordigd in de EGP, zijn groot. Nagenoeg alle 34 leden, waaronder De Groenen, kwamen op 7 maart bijeen in Brussel voor de aftrap van de “EU Election Campaign 2014”. Tijdens deze meeting werden de ideeën voor de campagne toegelicht en kreeg ieder lid de gelegenheid de eigen visie te delen.

De groene transitie
Het zullen geen gemakkelijke verkiezingen zijn. De crisis heeft de kritische houding van de burger richting de EU vergroot. Ook de verhouding tussen de noordelijke en zuidelijke EU-lidstaten staat op scherp. Binnen de EGP echter is daarvan niets te merken. De ‘Groene Familie’ deelt een gezamenlijke ambitie: de verwezenlijking van een Groen Europa. Alleen samen kunnen wij dat tot stand brengen. Integratie en solidariteit van de betrokken lidstaten is daarbij een belangrijk voorwaarde.

De gedeelde ‘groene droom’ waarbij welvaart belangrijker is dan economische groei, is de enige kans om het tij van de crisis te keren. Investeren in een groene circulaire economie betekent nieuwe banen in Europa en biedt kansen om de opkomende industrieën het hoofd te bieden. De beslissing daarover is niet aan de politiek maar aan de burgers die een keuze moeten maken voor de toekomst. Daarom is het van groot belang om de groene transitie met de juiste boodschap bij de burgers te krijgen. Een hele uitdaging!

De groene campagne
In de achterliggende jaren hebben de Europese Groenen niet stil gezeten. Verschillende onderwerpen zijn nader uitgewerkt in een lange termijn visie: The Green New Deal (GND). Zoals bescherming van ons voedsel zonder genetische modificatie (GMO), bevorderen van duurzame energiebronnen, armoedebestrijding (ook in Europa!) en een groene en sociale economie. Zelf was ik betrokken bij de totstandkoming van het deel over pensioenen.

Aan de hand van een duidelijke planning en een strak tijdschema zijn tijdens de 18e EGP Council in Madrid, die plaatsvond van 10 tot 12 mei, de laatste beslissingen genomen waarmee de verkiezingscampagne van start is gegaan. Deze zomer staat in het teken van de uitwerking van de campagne in detail. Naast de inhoud zal ook de herkenbaarheid van een of meerder personen de campagne gaan bepalen.

De groene toekomst
Speciale aandacht in een groen Europa is voor jongeren en vrouwen. Tijdens het congres waren beide doelgroepen ruim vertegenwoordigd en onderwerp van gesprek. Vooral de enorme jeugdwerkloosheid door de huidige crisis, in sommige landen zelfs opgelopen tot 50%, verdient extra aandacht om te voorkomen dat er een ‘verloren generatie’ ontstaat.
Ook gelijke kansen voor vrouwen staat hoog op    de agenda via het       ‘Get women on Board’ programma. Waarin benadrukt wordt dat meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven een rol moeten krijgen voor een betere afspiegeling van de samenleving resulterend in een betere balans in het economisch handelen. Maar het programma richt zich vooral ook op de vrouwelijke kiezers die bij verkiezingen vaker zwevend zijn en hun gevoel laten meespelen bij hun afweging.

Alleen de oudere generatie was niet echt vertegenwoordigd, maar dat zij van zich laat horen werd mij wel duidelijk. Op mijn wandeling door het centrum van Madrid stuitte ik op een demonstratie. Vergezeld van politie liet een groep keurige mensen, duidelijk van wat oudere leeftijd, haar ongenoegen blijken met het huidige beleid in Spanje.

De Groenen en basisinkomen
Op 22 mei 2014 zullen De Groenen zelfstandig aan de Europese verkiezingen deelnemen. Op initiatief van De Groenen is in een aantal gesprekken samenwerking met GroenLinks voorgesteld, maar helaas zijn de onderhandelingen op niets uitgelopen. Een belangrijk onderdeel van de campagne van De Groenen zal liggen bij het individueel en onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Wij roepen iedereen op om deel te nemen aan de voorbereidingen van de EU-verkiezingen. Iedereen telt mee en alle hulp is welkom.


Deze column is eerder gepubliceerd in Gras nr. 54, juni 2013, de nieuwsbrief van De Groenen.

Geen opmerkingen: