Pagina's

zondag 16 mei 2010

Onze grootste angst

Als iemand in mijn omgeving het moeilijk heeft of als ik zelf behoefte heb aan wat extra kracht lees ik vaak een tekst (voor) van Marianne Williamson uit haar boek “Return to Love”.

Deze door Williamson geschreven tekst is geïnspireerd op de principes van “A Course in Miracles” en schreef ze al in 1992. In haar werk vraagt zij zich af wat er vanaf onze geboorte in de loop van onze ontwikkeling met ons is gebeurd. We worden geboren met een natuurlijke eigenschap om onze aandacht te richten op liefde. Gaandeweg wordt ons geleerd onze aandacht te richten op angst in plaats van liefde. Marianne Williamson laat in haar boek zien hoe we weer bij dat onbevangen gevoel van liefde kunnen terugkeren en hoe dat ons kan helpen om dagelijkse problemen op te lossen.
De tekst luidt als volgt:

Onze grootste angst
Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis, dat ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf af: Wie ben ik dat ik briljant, mooi, getalenteerd en geweldig ben?
Eigenlijk, wie ben jij, dat je dat allemaal niet bent?
Je bent een kind van God.
Je klein voordoen dient de wereld niet.
Ineen krimpen om andere mensen in je buurt zich niet onzeker te doen voelen, getuigt niet van verlichting.
We zijn allemaal bedoeld om te schitteren, zoals kinderen dat doen.
We werden geboren om de glorie van God die in ons is, manifest te maken.
En die glorie zit niet slechts in enkelen van ons, die zit in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust anderen toestemming hetzelfde te doen.
Naarmate we bevrijd worden van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.


Misschien heeft u de tekst herkend? Dat kan kloppen want hij wordt regelmatig gebruikt en is te vinden op internet. Ten onrechte wordt de tekst toegeschreven aan Nelson Mandela. Hij zou dit hebben uitgesproken tijdens zijn inaugurale rede van 1994. Echter dit is onjuist. De twee teksten die Mandela heeft uitgesproken zijn te lezen op internet en bevat deze tekst niet.

Williamson houdt zich al jaren bezig met het gedachtegoed van “A Course in Miracles”. Zij probeert de teksten van de cursus, opgetekend door dr. Helen Shucman op een praktische manier toegankelijk te maken voor miljoenen mensen. Daar is ze wonderwel in geslaagd, getuige haar boeken en de vele lezingen en cursussen die ze geeft.

A Course in Miracles

A Course in Miracles is ontstaan via dr. Helen Shucman, universitair hoofddocent Medische Psychologie aan de Faculteit van Fysici en Chirurgen van de New York Presbyterian Hospital (Columbia University Medical Center), die noteerde wat een innerlijke stem haar dicteerde, waarna haar collega William Thetford haar handschrift uittypte. De innerlijke stem heeft zich nooit geïdentificeerd, maar zelf omschreef Shucman de stem als die van Jezus. In zeven jaar tijd ontstonden op deze wijze drie boeken: een "Tekstboek", een "Werkboek voor studenten" en een "Handboek voor leraren" van in totaal 1500 pagina’s. Het tekstboek bevat 365 lessen, één voor iedere dag van het jaar.

Ook in Nederland worden cursussen verzorgd op basis van “A Course in Miracles”. Maar een jaar lang iedere morgen een tekst lezen geeft al heel veel stof tot nadenken en inspiratie en beveel ik van harte aan. Opdat we de weg naar liefde weer zullen vinden!


Bron: Terugkeer naar Liefde – Marianne Williamson, Nederlandse uitgave 1993 de ZAAk, blz. 167 e.v.

Bron: Een cursus in wonderen - Tekstboek, Werkboek, Handboek voor leraren – Foundation for Inner Peace, zesde druk juni 2006, Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer