Pagina's

vrijdag 13 april 2012

Overgang naar een nieuwe dimensie

De eeuwenoude voorspellingen geven aan dat 2012 het jaar van de grote omslag is. Daarbij wordt vooral gewezen op de verschuiving naar een vierde en zelfs een vijfde dimensie, waardoor ons wereldbeeld drastisch zal veranderen. Maar hoe ziet die verandering eruit?

Foto: Wikimedia
Dat wat we zien, ervaren en denken bepaalt ons wereldbeeld. Dat dit kan veranderen dringt vaak langzaam tot ons door. Eens vormde de aarde het centrum van ons universum. Totdat Aristarchus van Samos (300 - 230 v. Chr.) op basis van zijn wiskundige inzichten het tegendeel bewees*. Hij toonde aan dat de zon het centrum van ons universum is. Eeuwenlang is hij daarom verguisd. Zijn theorie paste totaal niet in de toenmalige denkbeelden, waarop ook de religie zich baseerde. Achteraf blijkt hij toch gelijk te hebben. Pas in de 16e eeuw werd de ontdekking van de heliocentrische theorie door de inzichten van Nicolaas Copernicus echt geaccepteerd. En nu weten we toch heel zeker: de zon vormt ons middelpunt, zonder de zon geen leven.

De dimensie ‘tijd’
Onze wereld speelt zich af in drie dimensies, althans voor wat zichtbaar is. Toch begint de wetenschap bewijzen te vinden voor een vierde dimensie – de dimensie ‘tijd’. In het najaar van 2011 was het groot nieuws toen bleek dat deeltjes sneller konden reizen dan het licht. Iets wat niet past in onze driedimensionale wereld en nooit eerder wetenschappelijk is aangetoond. Inmiddels zijn wetenschappers koortsachtig aan het bewijzen dat de metingen onjuist waren, want een vierde dimensie heeft nogal wat gevolgen voor de wetenschap en ons wereldbeeld. We hoeven zeker geen eeuwen te wachten tot ook de vierde dimensie ‘tijd’ nadrukkelijk door ons huidige denken is geaccepteerd.

Betekent het nu dat we op termijn door de tijd kunnen reizen? Ook dit is op zich niets nieuws, op een bepaalde manier doen wij dit al. We zijn namelijk in staat om razendsnel terug te keren in het verleden. Door een foto, een liedje of een geur kan het ons plotseling overkomen dat we ons in het verleden bevinden. Iets dat zo’n levendige herinnering oproept waardoor we het gevoel hebben het moment te kunnen aanraken. En waar gaan wij naar toe als wij slapen? In onze dromen reizen wij heel wat af. Ook zijn er mensen die ervaringen hebben over de toekomst. En al sinds de ontdekkingen begin vorige eeuw laat de kwantumfysica ons zien wat de vierde dimensie inhoudt.

De vijfde dimensie – niets zal meer onzichtbaar zijn
In november 2009 was ik op een congres van Eric Pearl. Hij sprak over wel twintig dimensies en probeerde de toehoorders duidelijk te maken hoe dat voelde. Geen makkelijke opgave, maar het beeld was duidelijk. Al heel lang wordt gewag gemaakt van een overschakeling naar een vijfde dimensie. Met name in de jaren ’60 heeft dit in bredere kring bekendheid gekregen. Ook deze dimensie manifesteert zich steeds nadrukkelijker in onze werkelijkheid.

De vijfde dimensie wordt gekenmerkt door transparantie en openheid. Is dat niet wat we alom zien? De misstanden en machtsmisbruik in de Katholieke kerk komen aan de oppervlakte, klokkenluiders die de fraude in de bouw aanhangig maken, wikileaks geeft staatsgeheimen prijs, graaiende topmanagers staan ter discussie, de waarheid over voeding en vaccinaties worden zichtbaar en de frauderende wetenschappers blijven ook niet buiten schot.

Weten wie we werkelijk zijn
Steeds meer mensen zijn hooggevoelig en sensitief, ook dit zijn belangrijke kenmerken van de vijfde dimensie evenals authenticiteit. Intuïtief weten we steeds meer en naarmate we beter luisteren naar onze innerlijke stem komen we dichter bij onszelf en dichter bij wie we werkelijk zijn. Is het niet geweldig dat door naar onszelf te kijken we ook onze opdracht op aarde leren kennen? De grote verandering die al jaren geleden is voorspeld vindt NU plaats.

Concluderend: Het is een boeiende tijd waarin we nu leven. De mensheid staat op het punt om een volgende stap te maken in haar evolutie. Het mooie is: wij zijn erbij! Wij gaan het meemaken! Voor veel mensen is dit lastig te bevatten en leidt de huidige chaos tot rampspoed. Zelf geloof ik daar niet in. Het gaat tenslotte om een evolutionair proces en niet om een revolutie. Iedere nieuwe geboorte gaat gepaard met pijn en angst maar resulteert uiteindelijk in een nieuw leven. Deze geboorte is de overgang naar een nieuwe dimensie en een nieuw wereldbeeld.

Wil je meer weten over de verschillende dimensies dan kan ik je de volgende link aanbevelen.


*Uit: Alexandrië De geboorte van het moderne denken - Justin Pollard en Howard Reid.