Pagina's

dinsdag 20 mei 2014

Stem groen dat heeft zin

Op 22 mei 2014 gaan we weer naar de stembus, deze keer om het Europese Parlement te kiezen. Er zijn nogal wat mensen die niet gaan stemmen omdat ze denken dat hun stem toch geen invloed heeft. Wat staat er eigenlijk op het spel?

Oorlogen, veldslagen, twisten en opstanden zijn er voor nodig geweest en miljoenen levens heeft het gekost om te komen tot waar we nu zijn: een vrije democratische rechtstaat. Zonder stemrecht geen democratie. Het is daarom niet alleen ons recht maar ook onze plicht om te gaan stemmen. Toch is de opkomstprognose voor deze verkiezingen weer erg laag. In België staat er trouwens een boete op als je niet gaat stemmen, zover gaat dat bij ons niet, maar door niet te stemmen laten we onze zeggenschap over de democratie aan ons voorbij gaan.

De afgelopen weken heb ik campagne gevoerd voor mijn partij De Groenen maar ook voor mijzelf. Ik ben namelijk zelf verkiesbaar en lijsttrekker van lijst 13. Al een tijdje draai ik mee in de Europese Groenen en zou ik graag nog wat intensiever in de Europese politiek actief willen zijn, daarom stel ik mij verkeisbaar. Tijdens mijn campagne door het land heb ik wel erg veel mensen gesproken die de noodzaak om deze keer te gaan stemmen niet inzien. Het heeft toch geen zin is hun conclusie. Maar wat ik eigenlijk hoor: ik zie te weinig van Europa om een duidelijke visie te hebben. En dat is een gemiste kans van de politiek.

Hoge eisen aan onze levensstandaard
Het heeft meer dan ooit zin om te stemmen. Er staat nogal wat op het spel. Tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn onderhandelingen gaande voor een nieuw handelsverdrag, het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dat moeten we niet te lichtzinnig opvatten want dan kan het wat onze hoogstaande Europese normen en waarden betreft wel eens helemaal de verkeerde kant uitgaan. De EU stelt hogere eisen aan een gezonde leefomgeving en neemt het welzijn van mensen en onze aarde meer serieus dan de VS.

De huidige regeringspartijen en D66 en CDA bejubelen de groei van de economie die het verdrag met zich mee zal brengen. Maar door het gebrek aan transparantie is dat nog maar zeer de vraag. En zijn we inmiddels niet overtuigd dat groei van onze economie in kwantitatieve zin zijn langste tijd gehad heeft en dat het de kwaliteit van leven in de weg begint te staan? Het gaat toch veel meer over kwalitatieve groei, een gezonde leefomgeving met een verantwoordelijkheid van onze aarde zodat onze kinderen een toekomst hebben.


Stem groen
De Eurosceptici hebben het niet eens over de handelsbetrekkingen, zij willen gewoon uit de Unie stappen een hek om Nederland zetten en net doen of we op een eiland wonen. Zolang zij zich daar druk over maken zal TTIP hun worst zijn. Dan hebben we nog partijen waarbij de focus vooral ligt op het creëren van banen, zij zijn wat minder uitgesproken over het handelsverdrag als het maar banen oplevert.

Dus blijft er één soort stem over om de zorgen over het handelsakkoord te stuiten: de groene stem. Niet in eerste instantie om de onderhandelingen af te laten ketsen, maar om meer dan kritisch te zijn over de inhoud van het verdrag en te garanderen dat transparantie gewaarborgd is, omdat tot nu toe de onderhandelingen veelal achter gesloten deuren plaatsvinden waarbij vooral het bedrijfsleven een dominante rol vervult. Een groene stem betekent dat er toezicht is op onze hoge normen voor voedselveiligheid, de beschikbaarheid van drinkwater en energie, diervriendelijkheid, privacy, genetische manipulatie, het kwekersrecht, arbeidsomstandigheden en eerlijke beloning.

Basisinkomen
De bestaande normen in Europa willen we in ieder geval handhaven en waar nodig verder aanscherpen. De huidige crisis heeft iedereen wakker geschud en ons doen inzien dat oneindige groei geen uitgangspunt kan zijn voor de toekomst. We zullen een heel nieuw systeem voor sociale zekerheid moeten omarmen om ons welzijn te garanderen. Daar horen nieuwe uitgangspunten en instrumenten bij. Het uitgangspunt dat de aarde niet van iedereen maar vóór iedereen is en het instrument van een onvoorwaardelijk basisinkomen sluiten goed aan bij de nieuwe inzichten voor een nieuw systeem.

Als u dat ook vindt dan is het juist heel belangrijk om te stemmen. De Groenen is voor een onvoorwaardelijk basisinkomen, een gezonde leefomgeving, samenwerking in Europa, transparante handelsverdragen en respect voor de aarde en alles wat daar op leeft. Stemmen heeft zin en stemmen op De Groenen helpt om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Ik vertel u graag in de volgende bijdrage waar De Groenen voor staat.dinsdag 13 mei 2014

Steeds meer mensen ziek door werkstress

Ziek zijn kost de werkgever geld. Vooral door psychische klachten die samenhangen met werk neemt het verzuim toe. Minister Lodewijk Asscher vraagt aandacht voor het probleem met de start van een preventiecampagne en een maatschappelijke dialoog. Maar moet er niet meer gebeuren?


In december 2013 kondigde minister Asscher aan dat hij €1 miljoen zou uittrekken voor de aanpak van het stress gerelateerd ziekteverzuim met een preventiecampagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’. Samen met werkgevers en werknemers wordt vier jaar lang aandacht besteed aan het voorkomen van stress op het werk. Het gaat hierbij vooral om voorlichting en dialoog.

Eindelijk aandacht
In mijn omgeving zie ik geregeld mensen omvallen en langdurig ziek worden door hun werk. Zij kunnen de druk of intimidatie op het werk niet langer aan. Zeker in tijden van crisis is de onzekerheid over het behoud van werk een punt van zorg dat al gauw tot stress leidt. Niet iedereen kan daar mee omgaan. Ik ben blij dat nu eens openlijk uitgesproken wordt dat werken stress kan veroorzaken en tot verzuim kan leiden.

Vaak wordt het onderwerp van werkdruk en stress doodgezwegen. In de media lees je eerder dat medewerkers tevreden zijn met hun werk en dat Nederland tot het land met de gelukkigste burgers behoort. Dat maakt het extra lastig voor diegenen die niet gelukkig zijn en stress ervaren in hun werk, die voelen zich niet gehoord en doen er vervolgens het zwijgen toe om de zaak niet nog moeilijker te maken. Wat vervolgens weer tot extra stress leidt.


Antidepressiva
Stress gerelateerde klachten ontstaan door werkdruk, onzekerheid over de baan en de toekomst, pesten op het werk, discriminatie, geweld en intimidatie. Dit uit zich veelal in slapeloosheid, vermoeidheid, een ongezond eetpatroon, verslaving, ongeïnteresseerdheid en kan daardoor problemen veroorzaken in de privésituatie zoals huwelijksproblemen, sociale uitsluiting en eenzaamheid.

Met de welvaart die we bezitten zouden we inderdaad een gelukkig volk moeten zijn, maar hoogleraar Trudy Dehue toont het tegendeel aan. Zij constateert dat inmiddels al ruim 1 miljoen mensen antidepressiva slikken en stelt daarbij vast dat veel mensen de druk van onze samenleving niet meer aankunnen.

Kosten lopen op
Doordat de complexiteit van onze samenleving toeneemt wordt de druk hoger, vooral in crisistijd waarbij de onzekerheid over de toekomst meespeelt. Geschat wordt dat de kosten in de Europese Unie voor verzuim door werknemers ca. €240 miljard bedragen. Ongeveer een derde daarvan is werkstress gerelateerd. In Nederland kost dit de overheid en het bedrijfsleven naar schatting €4 miljard.

Om in ons onderhoud te kunnen voorzien hebben we een baan nodig. Als die er niet is dan wordt het in onze samenleving steeds lastiger om een goed bestaan te hebben en niet in armoede te vervallen. Er wordt ons nog altijd voorgehouden dat door de vergrijzing een tekort aan arbeid zal ontstaan, maar uit onderzoek blijkt dat de verregaande automatisering juist veel arbeid doet verdwijnen.

Cultuurverandering
De terugtredende overheid en de toekomst van de werkgelegenheid kan desastreuze gevolgen hebben voor onze gehele samenleving. De verharding en daarmee de stress zal eerder toe- dan afnemen. Waardoor we in een vicieuze cirkel terecht komen. Er moet dus structureel iets gebeuren en dat lukt niet met een stimulering van €1 miljoen die Asscher ter beschikking stelt aan voorlichting om werkgevers te overtuigen dat prettig werken belangrijk is.

Om structureel iets te veranderen zal de cultuur van veel bedrijven op de schop moeten. Als de strijd om het hebben van werk blijft toenemen zoals dat nu voorzien wordt gaat het er de komende jaren er zeker niet beter op worden. Voor echte verandering zijn grotere maatregelen nodig.


Ik zie drie maatregelen die veel stress uit onze samenleving kunnen halen:
· De invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen, waardoor bestaanszekerheid de eerste stress uit ons bestaan haalt;
· De invoering van een 24-urige werkweek, waardoor het werk over meer mensen wordt verdeeld;
· Differentiatie in belastingen. Belasting moet geheven worden op datgene wat schaars is, arbeiders zijn niet langer schaars dus de inkomstenbelasting kan omlaag, zodat meer arbeidsplaatsen gegenereerd kunnen worden.

Asscher kan alleen furore maken als hij buiten zijn begaande paden gaat treden. De ingrediënten zijn er, nu de moed nog.