Pagina's

dinsdag 31 januari 2012

Waarom wachten tot ons pensioen!

Wat ga jij doen als je 65 jaar bent en van je pensioen kan gaan genieten? Precies, iets leuks waar je gelukkig van wordt! Maar waarom doen we dat vandaag dan nog niet? Waarom wachten tot die ene datum?

Onlangs overleed jazzsaxofonist Piet Noordijk. Zijn hele werkzame leven was hij orkestlid bij amusementsbands als de Skymasters en de Ramblers. Pas toen hij met de vut ging kon hij “eindelijk” doen wat hij het liefst wilde: “jazz spelen”. Een bevrijding! Pas toen kwam het echte succes en speelde hij de sterren van de hemel, met diverse succesvolle albums als resultaat.

Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: “Als ik 65 jaar ben, nou dan weet ik het wel….” Alleen jammer dat ze dan pas hun passie ten uitvoer gaan brengen. Maar hoeveel tijd is er dan nog over van hun leven? Veel mensen zitten gevangen in een uitkering of in een baan die ze eigenlijk niet willen. Of in de afhankelijkheidspositie van een huwelijk. Waarom wachten tot ons pensioen en AOW om stappen te zetten en onze dromen te verwezenlijken? Er is een oplossing: een onvoorwaardelijk basisinkomen maakt het vandaag al mogelijk.

Basiszekerheid voor alle Nederlanders
Ieder mens heeft recht op bestaanszekerheid en welvaart. Dat is vastgelegd in de Grondwet en wordt in ons land door de overheid gegarandeerd en geregeld in wet- en regelgeving. De enige groep in Nederland die echt bestaanszekerheid heeft is de groep 65+ers, zij hebben al een basisinkomen, de AOW. Om welvaart voor alle burgers te realiseren vindt herverdeling van inkomsten plaats door middel van een oerwoud aan toeslagen, subsidies, vergoedingen en uitkeringen, waar soms niemand meer wijs uit wordt. Waarom niet de eenvoud van de AOW voor iedereen? Dat maakt het leven een stuk makkelijker (en betaalbaarder).

Met de afbouw van de verzorgingsstaat wil de terugtredende overheid dat mensen vaker hun eigen boontjes doppen. Maar door de toegenomen complexiteit van onze samenleving en de daaraan gerelateerde ingewikkelde wet- en regelgeving is dat bijna niet te doen. Veel geld vloeit weg naar de uitvoering en handhaving van allerlei onzinnige en onwenselijke zaken. Met de invoering van een basisinkomen is het mogelijk om alle complexiteit uit het systeem te halen en zijn we in staat om makkelijker eigen keuzes te maken. Daarnaast komt het de gelijkwaardigheid van mensen ten goede.

Tegengeluiden
Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden als: “De mens is van nature lui. Gaat iemand dan nog wel werken? En wie doet het vuile werk?” Maar de mens kent ook een andere natuur, die van de altruïstisch en sociale mens, die niets liever wil dan erbij horen. Aan de kant blijven staan betekent jezelf buitensluiten. Maslow gaf al aan dat we ons graag ontplooien en ontwikkelen, maar dan wel op onze manier. In het huidige systeem is ook een groep mensen die niet wil werken, maar die worden nu door de overheid zonder resultaat “achtervolgd”.

Door de crisis zitten momenteel heel wat mensen werkeloos thuis. De overgrote meerderheid wil niets liever dan aan het werk en echt niet alleen omdat ze het geld goed kunnen gebruiken. Nog altijd geldt dat wat wij doen is wie wij zijn. Niet altijd de juiste houding, maar dat zorgt er wel voor dat mensen aan het werk willen. En hoeveel gepensioneerden ken je niet die nog lekker door gaan met werken net zo als Piet Noordijk. En kijk eens naar onze koningin: zij wordt vandaag 74 jaar!

Realistisch en haalbaar
Een onvoorwaardelijk basisinkomen is een vast maandelijks bedrag dat door de overheid aan iedere burger wordt verstrekt, zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn. Hiermee wordt vrijheid en zelfstandigheid gecreëerd. Voordelen te over: Geen discussie meer over AOW-leeftijd. Minder loonkosten voor de werkgever. Geen sociale verzekeringspremies meer. Minder loonslaaf en meer gemotiveerd personeel. Geen afhankelijkheid van de partner. Scheidingen worden hierdoor ook een stuk minder beladen, omdat in veel gevallen een partnertoeslag niet meer nodig is. Minder overheidsbetutteling. Meer gezonde mensen.

Berekeningen laten zien dat de invoering van een basisinkomen realistisch en haalbaar is. Er circuleert nu al voldoende geld in ons sociale systeem om dat mogelijk te maken. Als mensen zich niet druk hoeven te maken over hun bestaanszekerheid en met minder regels worden geconfronteerd, kunnen ze hun hart gaan volgen en ontstaat passie en creativiteit.

Wat is er nodig om dit te realiseren
Nieuwe ideeën hebben altijd tijd nodig om post te vatten. We moeten de argumenten op ons laten inwerken. Pas als we ten volle begrijpen wat het betekent kunnen we er volmondig ‘ja’ tegen zeggen. Daarom is het belangrijk dat de boodschap massaal wordt uitgedragen. Iedereen kan daar vandaag nog mee beginnen.

Het geld is er en de voordelen wegen op tegen de nadelen. Nu de bereidheid nog om het uit te voeren door het systeem te kantelen. Hoe meer mensen dit inzien hoe sneller het er komt. Regelmatig vinden er lezingen plaats (o.a. 23 februari in Hurwenen) over de werking van het basisinkomen. Luister naar hoe het werkt en help mee om een nationale beweging in gang te zetten. Hoort zegt het voort!

Mijn stelling is: Onvoorwaardelijk basisinkomen: daar worden we allemaal gelukkiger van!

zaterdag 21 januari 2012

Olie: rijkdom voor de elite

De brandstofprijzen in ons land zijn net als vorig jaar weer tot recordhoogte gestegen. Daarmee is de prijs per liter een van de hoogste ter wereld. Verontwaardiging alom. De tijden van het kwartje van Kok komen weer in herinnering. Maar hoe hard worden we eigenlijk getroffen door de hoge olieprijzen?

Op het journaal interviewt de reporter mensen bij de benzinepomp. Gelaten tanken ze hun auto vol voor €1,75 per liter. Tja wat kan je er aan doen als je toch met je auto op pad moet? We kunnen hooguit wat minder rijden, maar tanken blijven we. Of we kunnen actie ondernemen om ons leven minder afhankelijk te maken van olie.
Hoe anders is het in Nigeria. Daar heeft de afschaffing van de brandstofsubsidie massaal tot stakingen en demonstraties geleid. Daar steekt ons gemopper schril bij af.

Nigeria - armoede ondanks olie
Nadat president Goodluck Jonathan van Nigeria de brandstofsubsidie afschafte steeg de prijs van 35 naar 75 eurocent per liter. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de brandstof aan de pomp maar vooral voor de andere primaire levensbehoeften als voedsel en energie. De meeste huishoudens en bedrijven hebben een op olie draaiende generator om de onbetrouwbare stroomvoorziening op gang te houden als die weer eens uitvalt.

Nigeria is de grootste olieleverancier van Afrika. Ondanks de enorme rijkdom aan olie leeft 80% van de Nigeriaanse bevolking onder de armoedegrens. Er bestaat een gigantische kloof tussen de politieke elite en de rest van de bevolking. De kleine elite en de buitenlandse werkers leven in luxe, terwijl de gemiddelde Nigeriaan moet rondkomen van 2 dollar per dag. Een bedrag wat in Europa iedere koe aan subsidie opbrengt.

Onveilig
Eind jaren ’70 werkte mijn vader in Nigeria en was ik tijdens ons verblijf aldaar zelf getuige van de enorme kloof tussen rijk en arm. Wij woonden in een ruim huis met diverse personeelsleden die zelf in kleine hutjes achter in de tuin woonden. Het geheel was omgeven door een hoge muur met prikkeldraad. ’s Nacht werden wij bewaakt door een nachtwaker. Zonder al die veiligheidsmaatregelen waren wij ons leven niet zeker.
foto: Reuters / Afolabi Sotunde

Ook zelfstandig over straat gaan was te gevaarlijk. Als wij naar de lokale countryclub of naar een nabijgelegen bewaakt strand wilden werden we gebracht in auto met chauffeur. Na 10 uur ’s avonds was het zelfs in auto met chauffeur niet verantwoord om ergens naar toe te gaan. Als we naar een feestje wilden bleven we slapen. De kans was namelijk groot dat je auto werd klemgereden en de inzittenden overvallen.

Niets veranderd
Als ik beelden zie of iets lees over Nigeria ben ik altijd verbaasd dat er in die ruim 30 jaar nog niets veranderd is en de corruptie nog altijd welig tiert. Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat er protesten en onlusten zijn. Een land zo rijk aan bodemschatten moet haar bevolking toch welvaart kunnen brengen. Maar al die tijd verdwijnt de winst in de zakken van enkelingen.

Vervolgens reageert de bevolking haar woede over de armoede weer af op elkaar. Het geweld tegen christenen in het overwegend islamitische noorden neemt de laatste weken extreme vormen aan. Het maakt mij verdrietig en een gevoel van machteloosheid overheerst als ik dergelijke berichten lees. Het is zo lastig om het geweld aan te pakken als de bevolking in de greep is van de armoede. Gelukkig begint de middenklasse zelf al tegengas te geven. Occupy Nigeria is actief en weet een aardige massa op de been te brengen.

Wat kunnen wij doen?
Het westen kan de Occupy Nigeria-beweging steunen door politieke druk uit te oefenen op de machthebbers in Nigeria. 
foto: AP / Sunday Alamba
Daar kunnen de grote oliebedrijven en overige multinationals een rol in spelen. Ook kunnen we de regering van Nigeria helpen met suggesties om de armoede te bestrijden. Vanuit de hoeveelheid olie-inkomsten is het bijvoorbeeld heel goed realiseerbaar om alle Nigerianen van een basisinkomen te voorzien, zodat iedere burger in staat is om succesvol een eigen bestaan op te bouwen. Daar ligt een mooie uitdaging.

Wat ik er zelf aan doe is niet alleen zoals nu een stukje schrijven, maar ik werk actief mee aan fairtrade projecten om ervoor te zorgen dat boeren in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs betaald krijgen voor hun product. Dus als het niet via de olie kan dan maar via andere producten. En verder maak ik mij niet zo druk over onze hoge brandstofprijzen, desnoods maar iets vaker op de fiets en meer werken via de digitale technologie. Ook stimuleert het mij om nog meer zelfvoorziend te gaan leven. En laten we toch eens ophouden met mopperen, we hebben het zo goed hier. Waarom beseffen wij ons dat zo weinig?

maandag 16 januari 2012

Blue Monday

De derde maandag van januari wordt ook wel Blue Monday genoemd. De meest treurige dag van het jaar. De feestdagen achter de rug, gestrande goede voornemens en nog geen zicht op de lente. Kortom de uitzichtloosheid van een heel nieuw jaar dat voor je ligt. Depressiever kan het niet.

Vandaag echter geeft niets aan dat het een depressieve maandag is. Mooi vriesweer, stralend blauwe lucht met heldere vliegtuigstrepen en een opkomende zon. De belofte voor een mooie dag. De Britse psycholoog Cliff Arnall heeft naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek in 2005 berekend dat op deze dag de mensen het meest neerslachtig en depressief zijn. Het is maar hoe je het bekijkt.

Voor mij vandaag geen depressie. Ik voel mij namelijk een stuk beter dan vorige week. Toen heb ik namelijk bij het opruimen van de zolder een smak gemaakte en alles geblesseerd wat er te blesseren valt: handen, knieën, ribben en hoofd. Het was toen niet eens vrijdag de dertiende. Dat er in en om huis de meeste ongelukken plaatsvinden werd zaterdag nog weer eens bevestigd in een artikel in de NRC.

Mijn vader voelt zich inmiddels ook weer een stuk beter na bijna twee maanden ziekenhuisgedoe. Alles wat fout kon gaan is fout gegaan, maar hij krabbelt weer op. Voor hem dus ook geen Blue Monday. Op de intensive care afdeling van het VU Medisch centrum, waar hij ook lag, zijn inmiddels een interim-specialist en mediators aangesteld om de puinhoop en de angstcultuur op te lossen. En dan vonden wij de IC nog niet eens de slechtste afdeling! Dus voor de medewerkers ook geen depressieve dag vandaag en hopelijk gaan ze op binnenkort weer met plezier naar hun werk, waardoor er ook minder fouten worden gemaakt.

De newwaveband New Order uit Manchester bracht in de jaren ’80 het nummer Blue Monday uit wat later bleek hun grootste hit te zijn. Het nummer past uitstekend in de uitzichtloosheid van de huidige crisis en geeft de parallel weer met de crisis in de jaren waarin het nummer gemaakt is. Geniet vandaag van het mooie weer en later we er een vrolijke dag van maken!

Blue Monday – New Order in een creatieve clip:En kijk je liever naar een live optreden dan bekijk je de volgende link.