Pagina's

vrijdag 31 januari 2014

Verander de wereld, begin bij jezelf!

Hoe wij in het leven staan hangt af van ons wereldbeeld en onze opvoeding. Hoe we met deze kennis omgaan bepalen we zelf op basis van wat we in de dagelijkse praktijk ervaren. Maar wat nu als we daarvoor ons wereldbeeld moeten aanpassen? Hoe gaan we daar mee om?
 
Talloze voorbeelden laten ons regelmatig zien dat we onze ideeën moeten bijstellen. Nog niet zo lang geleden waren we overtuigd dat door de vergrijzing een tekort zou ontstaan aan arbeidskrachten. Door de crisis en de al maar oplopende werkloosheid blijkt dat dit denkbeeld moet worden bijgesteld. Is het wel zo zeker dat we tegen tekorten aanlopen? Kijkend vanuit een breder perspectief zien we een hele ander beweging: steeds meer werk wordt geautomatiseerd of verdwijnt naar lagelonenlanden. Het is dus uitermate nuttig om na te denken hoe ons werkleven er in de toekomst uit gaat zien. Zelfs al zit je nu in een vaste baan.
 
De boekdrukkunst was revolutionair en heeft ons wereldbeeld drastisch veranderd. Zeker toen de zeldzaamheid van het handgeschreven boek door de uitvinding van de drukpers tot massaproduct werd verheven. Veel van onze kennis en vooruitgang hebben we te danken aan boeken. Hadden we ooit gedacht dat we zonder boeken zouden kunnen bestaan? Toch heeft, door de digitalisering, het geschreven boek zijn langste tijd gehad. En zo zijn en nog veel meer voorbeelden waardoor onze huidige kijk op het bestaan wankelt.

Onzekerheid en frustratie
Veranderingen gaan in een stroomversnelling en zijn nauwelijks bij te benen. Dat maakt ons onzeker. Niet alleen onze blik moet veranderen maar ook praktische zaken, zoals de manier waarop we omgaan met arbeid, gezondheidszorg, sociale zekerheid en de vraag hoe alles betaalbaar blijft. Maar ook de mondiale problemen van grondstoffen schaarste, klimaatverandering met alle gevolgen als water tekort of juist overlast, de groeiende wereldbevolking en de vraag of we iedereen wel kunnen voeden.

Vast staat dat wij ons moeten aanpassen aan de omstandigheden. Daartoe zijn we best bereid maar denken we dat wij een te klein radertje zijn in het geheel om daadwerkelijk iets veranderd te krijgen, wat weer leidt tot frustratie. Maar als we allemaal denken dat we te klein zijn om het verschil te maken en dat een ander wel actie zal ondernemen, dan komt er helemaal niets van terecht. Daarom is persoonlijk actie nemen, je nek uit durven steken en het voorbeeld geven van groot belang. Dat gaat niet vanzelf dat moeten we leren, te beginnen op de jonge leeftijd.

We kunnen het niet alleen
Er is een bekend filmpje op internet waarbij één man begint te dansen. Hij wordt meewarig aangekeken door de omstanders tot er een tweede en een derde persoon mee gaan dansen. Dan volgt een grote groep waarmee een kritische massa wordt bereikt eindigend in een gigantisch dansfestijn. Zo werkt het ook met de uitdaging waar we voor staan. Slechts één persoon met lef hoeft op te staan om het verschil te maken. Die ene persoon die in beweging komt inspireert anderen om hetzelfde te doen.

Wat is er voor nodig om die persoon met lef te worden? Weinig, want alle kleine beetjes helpen en iedere steen in de rivier doet de stroom veranderen. Daarom begin ik op 1 februari met mijn eigen project om de wereld nog mooier en meer duurzaam te maken. Wat ga ik doen? Ik ga nu eindelijk een begin maken met een zelfvoorzienend leven. Nu is
dat niet zo vreemd, want eigenlijk ben ik daar al een aantal jaren mee bezig, maar het gaat niet snel genoeg. Te vaak ontbreekt de tijd, het geld, de mogelijkheden maar vooral de lef om door te zetten. Hoe pak ik dat aan? Op een nieuwe blog getiteld “Uit de klei getrokken” ga ik 365 dagen bloggen over de acties die ik onderneem, de mogelijkheden die ik heb, de obstakels die zich voordoen en de hulp die ik krijg om zelfvoorzienend te worden.

Uit de klei getrokken
Wil jij mij helpen met mijn project? Ik denk altijd dat ik alles zelf kan, maar dat is beslist niet het geval. Daarom ga ik om te beginnen een persoonlijk obstakel overwinnen: ik ga om hulp vragen. Doe je met mij mee door te reageren op mijn blogjes, door het geven van tips, suggesties, aanwijzingen en hulpmiddelen die ik gaandeweg het jaar nodig ga hebben?
 
Mijn nieuwe blogsite heet: www.uitdekleigetrokken.wordpress.com Waarom deze naam? Omdat ik op kleigrond woon en omdat ik mijn delicate comfortabele kantoorleven deels verruil voor de weerbarstige natuur en het boerse bestaan op het platteland.


PS. Deze site blijft ook gewoon doorlopen. Om de week blijf ik een uitgebreidere blog schrijven over mijn observaties van de politiek, de samenleving, de gezondheidszorg, de wereldproblematiek en vele andere opmerkelijke, gewone en alledaagse zaken.

maandag 20 januari 2014

Blue Monday - Happy Monday

De derde maandag van januari wordt ook wel Blue Monday genoemd. De meest treurige dag van het jaar. De feestdagen achter de rug, gestrande goede voornemens en nog geen zicht op de lente. Kortom de uitzichtloosheid van een heel nieuw jaar dat voor je ligt. Depressiever kan het niet.

Vandaag echter geeft niets aan dat het een depressieve maandag is. Het belooft een aardige dag te worden dus aan het weer kan het niet liggen. De Britse psycholoog Cliff Arnall heeft naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek in 2005 berekend dat op deze dag de mensen het meest neerslachtig en depressief zijn. Het is maar hoe je het bekijkt.

Voor mij vandaag geen depressie. Ondanks dat we in een laagconjunctuur zitten wat de economie betreft blijf ik optimistisch. De nieuwsberichten geven inmiddels aan dat de economie uit het dal lijkt te zijn, maar ondanks dat zullen de meeste mensen daar nog weinig concreets van merken. Toch hangt er een sfeer van optimisme in de lucht en daar hou ik van.

De newwaveband New Order uit Manchester bracht in de crisisjaren ’80 het nummer Blue Monday uit. Het typeert de sfeer van uitzichtloosheid door gebrek aan werk, woningnood en reële toekomstmogelijkheden. Ik herken dat omdat ik in die jaren afstudeerde en aan het werk ging. Het was geen makkelijke tijd. Maar ook toen heb ik mij daar niet door laten weerhouden om positief te blijven.

Radio 2 laat zich ook niet gek maken door Blue Monday en roept vandaag uit tot Happy Monday. Wie namelijk niet in zichzelf gelooft en niet in de toekomst zal het ook niet lukken om gelukkig te worden. Blijven hangen in negatieve gedachten is niet de manier, daar schieten we niet mee op. Mijn advies is: Kijk naar wat je hebt en geniet vandaag, van weer een nieuwe dag en later we er vooral een vrolijke dag van maken!

Een plaatje waar ik vrolijk van word is Happy van Pharrell Williams.
En wil je toch de clip Blue Monday van New Order bekijken dan kan dat met de volgende creatieve clip.

maandag 13 januari 2014

Wat houdt het basisinkomen in

Na een jaar van intensief actievoeren is op 14 januari 2014 het burgerinitiatief basisinkomen afgelopen. Nog een keer op een rij wat het basisinkomen inhoudt en waarom het burgerinitiatief belangrijk is.

Wat is een basisinkomen?
Het basisinkomen is een vast maandelijks bedrag dat zonder enige voorwaarde door de overheid wordt uitgekeerd aan alle personen in de samenleving. Vandaar dat het ook wel het onvoorwaardelijk basisinkomen wordt genoemd. Het garandeert om in levensonderhoud te voorzien en deel te kunnen nemen aan de samenleving (sociale participatie). Het basisinkomen is hoog genoeg om zonder luxe van te leven.

Basisinkomen is een mensenrecht
Immers in de grondwet is vastgelegd dat de overheid de zorg heeft voor haar burgers. Artikel 20: “De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.”Onvoorwaardelijk
Dat betekent dat er niet gekeken wordt hoeveel iemand verdient of wat de gezinssamenstelling is. Men is niet verplicht om te werken. Het is net genoeg om van rond te kunnen komen. Dus iedereen die meer wil kan daarvoor werken.
Dit is ook het grote struikelblok wat altijd wordt opgeworpen. Er wordt gedacht dat niemand dan meer gaat werken. Ik ga uit van een positief mensbeeld. Iedereen is gelijk en ieder mens doet er toe. Mensen zijn altruïstisch en altijd bereid om iets voor hun gemeenschap te doen. En kijk eens hoeveel mensen onbetaald werk doen!

Terugtredende overheid
De overheid wil dat wij meer zelfredzaam worden, maar de wet- en regelgeving neemt als maar toe. Zelfs onder Rutte is de regeldruk verder gestegen. Het basisinkomen vervangt uitkeringen, subsidies en toeslagen en helpt om veel administratieve rompslomp en controle daarop te verminderen. Denk aan het tellen van de tandenborstels achter de voordeur, een onethisch actie dat inbreuk maakt op de privacy.

Controle kost menskracht en geld
Met de invoering van het basisinkomen is minder controle nodig. Denk aan de grootscheepse uitkeringsfraude in 2013 in Rotterdam[2] waar meer dan €6,5 miljoen is opgespoord. Fraude keur ik niet goed, maar wat heeft deze actie wel niet gekost? Dat kan toch anders? Met een basisinkomen voor iedereen kan de overheid verder inkrimpen met een positieve impuls voor het begrotingstekort.

Maakt de arbeidsmarkt flexibeler
De tijd dat we 40 jaar bij de zelfde baas werkten is definitie voorbij. Toch blijkt het lastig om het huidige arbeidsmarktsysteem om te vormen. Basisinkomen kan daarbij helpen. Het maakt de arbeidsmarkt flexibeler en relaxter omdat je makkelijker in deeltijd kunt gaan werken of een time-out nemen. Een meer relaxte samenleving zal ook minder beroep hoeven doen op de gezondheidszorg. Basisinkomen biedt de basis voor: “Werken omdat je het graag doet in plaats van werken omdat het moet”.

Uitkering versus basisinkomen
Een uitkering is een gunst, een basisinkomen een recht. In 2013 luidde het reclamespotje van de overheid: “Doet u vrijwilligerswerk dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering”. Begin 2014 is het precies andersom, als je GEEN vrijwilligerswerk doet kan dat gevolgen hebben. Slavernij ligt hier op de loer en dat terwijl er niet voldoende werk is voor iedereen.

Geeft bestaanszekerheid aan zelfstandigen en vrije beroepen
We gaan al richting de 1 miljoen zelfstandigen. Helaas is onze arbeidsmarkt niet ingericht voor flexibel werken. Onder deze groep heerst grote armoede. Ook de vrije beroepen en kunstenaars hebben het moeilijk. Voor hen zou het een uitkomst zijn.

Doet recht aan vrouwen en vrijwilligers
Het basisinkomen is voor iedereen dus ook voor mensen zonder eigen inkomen. Het maakt mensen zelfstandiger en autonoom. Vrijwilligerswerk, zorg voor de kinderen of mantelzorg wordt op waarde geschat en derhalve beloond. Vrouw zonder inkomen worden onafhankelijker van hun partner, hierdoor zullen ook scheidingen eenvoudiger worden.

Vrijheid en creativiteit
Basisinkomen geeft mensen meer vrijheid en autonomie. Als de arbeidsmarkt relaxter wordt ontstaat veel meer ondernemerschap en creativiteit.


Arbeid wordt goedkoper
Doordat het basisinkomen een bestaanszekerheid garandeert kunnen allerlei sociale premies worden afgeschaft, dat maakt arbeid goedkoper. Dat maakt de handen aan het bed goedkoper en komt daarmee de vergrijzing tegemoet, waardoor ook de thuiszorg gespaard kan blijven zodat mensen langer zelfredzaam zijn.

Tekort aan werk
Er zijn signalen dat de hoeveelheid arbeid steeds verder afneemt, met name door de automatisering. Geen werk – dan ook geen inkomen. Met het basisinkomen wordt dat overboord gezet. Als iedereen wat minder werkt en als het totale werk beter verdeeld wordt heeft dat een enorme positieve impuls voor de samenleving.

Hoe te financieren?
Het geld is al in ons systeem aanwezig, het wordt alleen anders aangewend en eerlijker verdeeld. Liberalen zijn vaak tegen, omdat ze tegen herverdeling van inkomen zijn, maar dat is bij het basisinkomen niet aan de orde. Zelfs de grote liberalen Hayek en Milton Friedman waren voorstander, omdat het gaat om meer vrijheid van het individu en minder overheidsbemoeienis.

Basisinkomen is geen nieuw fenomeen
In 1516 sprak Thomas More er al over. In 1985 heeft het hoog op de politieke agenda gestaan, vooral vanuit de VVD, maar is toen verworpen. In de ‘jaren 90 is het nogmaals geprobeerd door Zalm en Wijers, maar vooral de PvdA lag dwars.

De vergoeding voor wat de aarde oplevert
Het succes van het basisinkomen stoelt op het uitgangspunt dat het de vergoeding is voor hetgeen de aarde ons oplevert, zoals Thomas Paine in zijn werk in 1797 "Agrarian Justice" al aangaf. Tenslotte is de aarde niet van ons maar vóór ons. Zolang we dat in ogenschouw blijven houden zal de verdeling van hetgeen de aarde ons oplevert gelijkelijk verdeeld worden over alle levende zielen op aarde.

EU Burgerinitiatief Basisinkomen
Bij voldoende handtekeningen kan het Europese Parlement er niet meer omheen en moeten ze actie ondernemen. Het burgerinitiatief basisinkomen is bedoeld om een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid en de voorwaarden waaronder het kan worden ingevoerd.
Het zou heel mooi zijn als het in de hele EU wordt ingevoerd. Dat zal het vertrouwen onderling sterk verbeteren en de arbeidsmarkt eenvoudiger maken. Daarvoor dit burgerinitiatief.

Dus help mee om de wereld een beetje mooier te maken door het burgerinitiatief basisinkomen te ondersteunen.

Tekenen kon tot 14 januari 2014 op:
sign.basicincome2013.eu

Meer informatie
Bekijk dan de uitgebreide en zeer informatieve film “Grundeinkommen ein Kultureinpuls” van Daniel Häni en Enno Schmidt.