Pagina's

dinsdag 24 juli 2012

Het leven in één dag

Zijn er gemeenschappelijke waarden, emoties en rituelen in het leven van alle mensen waarin we ons allemaal herkennen? Zijn wij uniek en bijzonder of juist heel gewoon?


De makers van de film “Life in a day” gingen ernaar op zoek. In een anderhalf uur durende film hebben ze voor de toekomstige generaties in een uniek document geschiedenis geschreven van het leven van alledag, vastgelegd op één dag: 24 juli 2010.


De uitkomst: een aaneenschakeling van herkenbare elementen die ons dagelijks leven kleuren. Van zonsopkomst tot zonsondergang. Van geboorte tot de dood. De makers vroegen mensen over de hele wereld vast te leggen wat ze op een specifieke dag deden of meemaakten. Vanuit 4500 uur film afkomstig uit 192 landen ontstond deze unieke documentaire over het leven zelf.

Naast eten & drinken, hoe we wonen, wat we doen als we opstaan en hoe we ons verplaatsen, komen alle tegenstellingen voorbij die het leven biedt zoals wanhoop en vreugde, liefde en eenzaamheid, oorlog en spel. Met de wensballonnen die worden opgelaten kunnen wij onszelf afvragen: “Wat wens ik mijzelf of de wereld toe?”

Ontroerend is de man die zegt zonder angst te zijn. Hij had angst voor de mogelijkheid dat zijn vrouw wellicht kanker zou krijgen. Ze kreeg het en nu heeft hij geen angst meer!

Heftig is het aanzwellen van de Loveparade die eindigt in een catastrofe.

Emotioneel is de mijmering van de vrouw aan het eind van de dag. “Ondanks dat er vandaag niets bijzonders is gebeurd, voel ik alsof er iets geweldigs heeft plaatsgevonden.” Ze is bedroefd om haar “gewoon” zijn maar constateert dat ze onderdeel is van iets heel “groots” –  het leven zelf.Dit is mijn honderdste blog!

zondag 22 juli 2012

Geef jezelf een stem

Nederland is een geweldig land. Maar het kan altijd beter. Wat kan volgens jou anders? Waar moet wat aan gedaan worden? Op 12 september a.s. gaan we weer naar de stembus. Denk en praat mee want jouw stem mag gehoord worden. Geef jezelf een stem in de Tweede Kamer. Dat kan bij de Partij van de Toekomst.


WAAROM VOOR DE PARTIJ VAN DE TOEKOMST KIEZEN?
Partij van de Toekomst is een politieke beweging en richt zich op democratische vernieuwing en praktische oplossingen. De enige stem vanuit de samenleving in de Tweede Kamer die het anders doet.

NIEUWE DEMOCRATIE
Partij van de Toekomst biedt directe democratie d.m.v. referenda en meer inspraak. We maken optimaal gebruik van internet. Iedereen kan meedenken over oplossingen. Die worden vervolgens in een referendum voorgelegd aan de kiezers. Als 70 procent vóór is, dan brengt de PvdT dat voorstel in de Tweede Kamer in.

MEER KEUZEVRIJHEID
Partij van de Toekomst maakt zich sterk voor meer vrijheid van keuze. Dus minder betutteling en minder regeltjes. Meer keuzevrijheid in onderwijs, bouw, werk en zorg.

MEER INFORMATIE & OPENHEID
Voor het oplossen van problemen en het maken van de juiste keuzes, is het noodzakelijk dat we goed geïnformeerd zijn. PvdT maakt zich sterk voor onafhankelijke en evenwichtige informatie zodat goede keuzes gemaakt kunnen worden.

Onderstaande programmapunten zijn door onze leden ingebracht. Kijk op de site voor ons uitgebreide programma.

ZORG EN GEZONDHEID
Nieuw betaalbaar zorgstelsel. De menselijke maat terug in de zorg brengen. Gebaseerd op gezond blijven. Eerlijke voorlichting over voeding, geneesmiddelen en alternatieven. Vrijheid van behandelmethode. Terugdraaien marktwerking. Meer Hart in de zorg.

VERNIEUWING SOCIAAL STELSEL
Ons huidige sociale stelsel dient met hoge prioriteit vernieuwd te worden. We maken ons sterk voor de invoering van een basisinkomen voor iedereen. Het is een oplossing met veel voordelen.

ECONOMIE
Volledige openheid en transparantie van de overheid, banken en pensioenfondsen. Afschaffen van bonussen in de financiële sector. Salarissen boven Balkenende-norm zwaar belasten.

EUROPA
Europa OK maar anders. Minder centrale macht voor Europa. Meer zeggenschap voor Nederland. Euro niet als enige betaalmiddel. Direct invoeren van alternatieve valuta als natuurlijke ruilmiddelen.

IMMIGRATIE
Een humaan immigratiebeleid met duidelijke regels en een korte doorlooptijd. Voorkomen van misbruik. De opvang van vluchtelingen zo dicht mogelijk bij het thuisland.

NIEUWE DUURZAAMHEID
Direct stoppen met de roofbouw van de aarde en het ontwikkelen van een visie op kwaliteit en lange termijn. Aandacht voor alternatieve energie, innovatie en vergroening van de samenleving.
 
ONDERWIJS
Meer ruimte voor eigen keuze vrijheid van ouders voor andere vormen van onderwijs door kind afhankelijke budgettering. Kind meer vrijheid geven in wat het kind wil leren om creativiteit te ontplooien.

NIEUWE TOEKOMST
Samen ontwikkelen we een visie op de toekomst. Hoe willen we over 5, 10 en 50 jaar leven?

POSITIEF
Vanaf morgen minimaal 50% goed nieuws in de media en de kranten!

Wil je ons steunen meldt je dan gratis aan bij de PvdT en doe met ons mee. Wil je reageren dat kan. Geef je mening en laat je stem horen. Wat wil jij anders?

donderdag 12 juli 2012

Zelfredzaamheid

Wat is er nu mooier dan te leven op jouw manier, volgens jouw eigen normen en waarden in het tempo dat jou het beste past. Dat is toch hetgeen we ons hele leven nastreven? Waarom lijkt dat vaak zo ver weg?

Misschien is niet iedereen in onze samenleving in staat om zelfredzaam te zijn, maar de behoefte om zelf te bepalen hoe we ons leven inrichten wordt als een belangrijke waarde gezien. Toch worden we behoorlijk belemmerd in dit streven. Al jaren pleit de overheid voor zelfredzaamheid van de burger. Helaas biedt de ingewikkelde wet- en regelgeving, waardoor onze samenleving onnodig complex is geworden, niet de mogelijkheden om dit tot uitdrukking te brengen. Ook onze calvinistische achtergrond hindert ons om zorgeloos in het leven te staan. Het heilige moeten staat de onbezorgdheid veelal in de weg.

Om zelfredzaam te zijn is het niet alleen noodzakelijk om onze omgeving minder complex te maken, ook ons denken moet veranderen. We zullen vooral zelf moeten gaan nadenken. Hiervoor is het nodig dat onze eigenwaarde wordt opgekrikt zodat we op ons eigen oordeel kunnen afgaan. Want alleen als we onszelf vertrouwen zijn wij in staat op eigen initiatief iets tot stand te brengen.

Het begint bij de opvoeding
Opvoeding heeft een belangrijke invloed op de manier waarop we in het leven staan. Hierbij speelt vooral de ideologische en sociale achtergrond een rol. Zelf kom ik uit een gereformeerd milieu waarin de dogma’s nog altijd voelbaar zijn. “Zo hoort het en niet anders” is een onuitgesproken lijfspreuk in mijn familie. Om 10 uur is het koffietijd. Kom je om 11.00 uur bij familie op bezoek dan heb je pech want dan is de koffietijd voorbij en is een glaasje water of iets fris het enige dat rest. En waag het niet om koffie te vragen….

Zich niet willen, of liever kunnen, verplaatsen in een andere manier van leven dan hetgeen we kennen is een belemmerende factor om te veranderen. Als wij
zelfredzaamheid niet hebben meegekregen in onze opvoeding dan is het lastig om je dat eigen te maken. Zelf heb ik dat geleerd door regelmatig mijn neus te stoten. Gewend om naar autoriteit te luisteren was ik aanvankelijk helemaal niet gewend om zelf de touwtjes in handen te nemen.

Het digitale tijdperk
De industriële revolutie heeft ons vervreemd van het vertrouwen in onszelf. Vanaf de gang naar de fabriek hadden we geen eigen zeggenschap meer over wát we doen en hóe we iets doen. Eigen initiatief werd namelijk niet op prijs gesteld. Omwille van de welvaartsgroei waarvan we allemaal hebben geprofiteerd hebben wij onze zeggenschap opgegeven.

Door de digitalisering van de maatschappij is verandering zichtbaar in het werk en de samenleving. De laatste jaren is het nieuwe werken (HNW) sterk in opkomst. Dit vraagt andere vaardigheden dan het werken in het industriële tijdperk. Hierbij wordt juist wel een beroep gedaan op onze menig, ons inzicht en onze creativiteit. Vooral ook het toenemend aantal zelfstandigen draagt daaraan bij.

Verbinden en respecteren
De omschakeling ligt vooral op het vlak dat werk niet slechts een noodzakelijk kwaad is, waar we ons ding doen en verder niet. Werk heeft ook een sociaal aspect en kent een individuele component waar zelfontplooiing deel van uit maakt. Werk is nu veel meer verbonden met wie we zijn als privépersoon. In de nieuwe manier van werken gaat het er vooral om dat we samenwerken. Om dat op een goede manier te doen is het noodzakelijk dat we transparant en oprecht zijn en echt contact maken zodat we elkaar kunnen vertrouwen.

Om aan de toekomstige eisen tegemoet te komen zal in het onderwijs ook nog een hele slag gemaakt moeten worden. We zullen de jeugd niet alleen moeten bijbrengen hoe met de digitalisering om te gaan, maar vooral om uit te gaan van eigen kracht en het respect voor de ander. Zo moeten we leren dat fouten maken is toegestaan omwille van de leerervaring. Want we zullen vooral samen op zoek moeten gaan naar nieuwe oplossingen.

Voorwaarden
Met het nieuwe werken begint dus het tij te keren. Maar toch hebben we ook hier nog een lange weg te gaan. Ik kom nog teveel bedrijven tegen die moeite hebben om te veranderen. En door de huidige economische crisis zijn medewerkers ook niet altijd bereid hun baanzekerheid op het spel te zetten door veranderingen door te drukken.

Wat moet er gebeuren om zelfredzaam te worden:
• De overheid moet complexiteit en regeldruk verminderen;
• Werkgevers moeten werknemers het vertrouwen geven;
• Het onderwijs moet meer ruimte geven aan experimenteren en stimuleren van creativiteit;
• Wij moeten ons realiseren dat ieder individu uniek en waardevol is.

Pas als aan deze voorwaarden is voldaan krijgen we zeggenschap over onszelf en slaan we de weg in om zelfredzaam te zijn. Het is vooral een kwestie van samenwerken tussen burger, werknemer, overheid en werkgever.dinsdag 3 juli 2012

Basisinkomen en politiek

Basisinkomen is zeker geen nieuw onderwerp. Op een aantal plaatsen in de wereld is het al ingevoerd. Ondanks dat het in de Nederland meermalen aan de orde is geweest heeft de invoering het tot op heden in de vaderlandse politiek niet gehaald. Een aantal partijen doen wederom een serieuze poging.

Op 7 juni jongstleden vond een overleg plaats tussen een aantal partijen met als doel: basisinkomen invoeren in Nederland. De initiatiefnemers zijn Henrick Fabius en Jolanda Verburg van de politieke beweging Nieuw Nederland Nu! en Bart de Boer en Paul Metz van het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Als derde partij schoven ook Ad Planken en Leon Segers van de Vereniging Basisinkomen (VBi) aan. De VBi maakt zich al ruim 20 jaar hard voor de invoering. De tijd lijkt er nu meer dan rijp voor te zijn.

De praktijk
Basisinkomen is zeker geen nieuw onderwerp. Al in 1517 bracht Thomas More in zijn werk “Utopia” een vorm van basisinkomen als onderwerp ter sprake. Binnen de antroposofische beweging, met voorvechter en visionair Rudolph Steiner, vormt het een onderdeel van de manier waarop een ideale samenleving functioneert. Voorbeelden in Namibië en de Bolsa Familia in Zuid-Amerika hebben succesvolle resultaten laten zien.

In Nederland is een basisinkomen na de tweede wereldoorlog regelmatig onderwerp van discussie, zowel binnen als buiten de politiek, en wordt er regelmatig over gepubliceerd. In de jaren ’70 is het vooral door de PPR opgepakt en in de jaren ’80 ook door de VVD. In 1985 werd het gedeeltelijk basisinkomen bepleit in de WRR. Toch heeft het gedachtegoed nooit een meerderheid weten te behalen. Op dit moment heeft geen enkele partij, vertegenwoordigd in de Eerste of Tweede Kamer, basisinkomen in haar partijprogramma.

Pilot de Liemers
Het gedachtegoed begint steeds meer post te vatten en velen zijn het er over eens dat het er nu toch eindelijk eens van moet komen! Na een genoeglijke kennismaking tussen de drie partijen vond een verkenning van het onderwerp plaats. De eerste stappen die genomen moeten worden zijn de start van pilot en het uitvoeren van een up-to-date berekening van de financierbaarheid. Voor het uitvoeren van een pilot wordt momenteel gekeken naar het gebied de Liemers. Een mooi begrensd gebied met zo’n honderdduizend inwoners.

Naast de financiële aspecten zal ook goed gekeken moeten worden naar de consequenties die gepaard gaan met invoering. Een doorberekening door het Centraal Plan Bureau (CPB) lijkt een logische route. Echter het CPB doet dit alleen op verzoek van partijen die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Is het verwonderlijk dat een plan dat sterk afwijkt van het huidige systeem moeilijk kan worden ingevoerd!?

Haalbaarheid en politieke wil
We zijn dus aangewezen op wetenschappers, economen en econometristen die in staat zijn maar vooral ook bereid hieraan een bijdrage te leveren. Een korte inventarisatie heeft inmiddels een lijst met namen opgeleverd en de komende maanden zal blijken of ze daartoe bereid zijn. Ook zal de aandacht gericht worden op het politieke speelveld.

Nu het in de politiek krioelt vanwege de naderende verkiezingen op 12 september a.s. begint het onderwerp basisinkomen een nadrukkelijk bindmiddel te worden voor de samenwerking tussen diverse kleinere partijen. Onder de naam Partij voor de Toekomst – voor iedereen die het anders wil (PvdT) is de samenwerking ver gevorderd met de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen als belangrijkste speerpunt.

Duurzame en solidaire economie
Een basisinkomen is de uitkering van het gebruiksrecht van de aarde. De aarde is niet ván ons maar vóór ons. Willen we de opkomende economieën ook de mogelijkheid geven welvaart te genereren zoals wij dat kennen, maar zonder dat het ten koste gaat van de aarde, dan zullen we een manier moeten vinden om dat mogelijk te maken. De mogelijkheid hiervoor ligt in de combinatie van een basisinkomen en de juiste fiscale instrumenten waardoor niet alleen een bijdrage geleverd worden aan een meer solidaire samenleving maar ook aan de vergroening van de economie.

Door een grondstoffenheffing toe te passen en grondgebruik extra te belasten en daarbij belasting op arbeid te verlagen, of zelfs tot nul te reduceren, gaat de economie er heel anders uitzien. De consumptie zal daardoor worden afgeremd maar de arbeidsintensieve beroepen zullen goedkoper worden. Dit biedt gelijk mogelijkheden om de naderende vergrijzing te lijf te gaan. Onderzoek moet uitwijzen welke combinatie van mogelijkheden het beste zal werken.

Europees burgerinitiatief
Een basisinkomen houdt niet op bij de grens. De Vereniging
Basisinkomen is in samenwerking met partnerorganisaties uit 17 landen een petitie aan de Europese Commissie aan het voorbereiden waarin gepleit wordt voor invoering van een basisinkomen in heel Europa. Hiervoor zijn minimaal 1 miljoen handtekeningen noodzakelijk. Omgerekend voor Nederland betekent dit 25.000 handtekeningen. Het is nu reeds mogelijk de petitie te ondertekenen. Een definitieve campagne volgt.

Punten van verbinding
De conclusie van de bijeenkomst is dat het momentum daar is. We zien allemaal dat het huidige economische systeem niet langer houdbaar is en dat dit grote gevolgen heeft voor onze welvaart. De thema’s waar we ons gezamenlijk voor willen inzetten zijn:
• Basisinkomen: een onvoorwaardelijk inkomen voor iedereen om in de basisbehoeften te kunnen voorzien;
• Fiscale verschuiving: van arbeid naar extra belasting op grondstoffen en grondgebruik;
• Vrijheid: de aarde, het leven, geluk en welzijn weer centraal stellen. Het leven moet weer een feestje worden!

We zijn het er allemaal over eens dat het een zinvolle bijeenkomst was. Wordt vervolgd.