Pagina's

donderdag 7 augustus 2014

Waarom TTIP geen goed idee is

De onderhandelingen die sinds een jaar plaatsvinden tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om tot een geheel nieuw vrijhandelsverdrag te komen is met geheimzinnigheid omgeven. Zelfs de meeste Europarlementariërs hebben geen toegang tot de stukken. Wat steeds meer duidelijk wordt zijn de nadelen die eraan kleven en de onomkeerbaarheid. Vraag is hoe houden we het tegen?

Foto: Sueddeutsche.de
Australië heeft democratisch besloten om in het belang van de volksgezondheid het roken van sigaretten te ontmoedigen. In de nieuwe tabakswet is vastgelegd dat sigaretten alleen verkocht mogen worden in merkloze pakjes. De sigarettenfabrikant Philip Morris zegt daardoor miljarden schade te lijden en heeft daarom de staat Australië voor miljarden aangeklaagd. Nog dichter bij huis eist het Zweedse energiebedrijf Vattenfal 3,5 miljard euro van Duitsland omdat de Duitsers op democratische wijze besloten hebben, na de ramp in Fukushima, de ontwikkeling van kernenergie af te bouwen.

En zo zijn er nog veel meer vergelijkbare claims van bedrijven die hun investeringen in gevaar zien komen door veranderde wetgeving van soevereine staten. Met andere woorden burgers kunnen nog zoveel willen en daar via een meerderheid wetten en regels voor opstellen, als dit niet gunstig uitpakt voor bedrijven dan is de kans groot dat zo’n wet moet worden aangepast of het bedrijf een schadeclaim indient met alle ingewikkelde en dure juridische procedures van dien.

ISDS is niet democratisch
Het nieuw te vormen Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) is niet zo maar een handelsverdrag maar tevens een investeringsprogramma waarbij verregaande rechten ontstaan bij het bedrijfsleven ten opzichte van een staat waar investeringen gedaan worden. Als een bedrijf in een bepaald land minder winst maakt dan verwacht kan dat bedrijf een beroep doen op het Investor-to-State Dispute Settlement (ISDS), een internationaal arbitrage orgaan, veelal bestaande uit door het bedrijfsleven aangestelde bedrijfsjuristen, waarbij de nationale rechtbanken het nakijken hebben.

De Europese burgers wordt inmiddels voorgehouden dat TTIP het meest prestigieuze handelsakkoord ooit gaat worden waardoor het Westen haar machtspositie in de wereld aanzienlijk versterkt. En daarnaast zal het verdrag iedere burger per jaar zo’n 500 euro opleveren! Hoe dat nu al berekend kan worden is menigeen een raadsel, maar als je geen worst voorhoudt dan lopen de hazen al helemaal niet. Vooral de agrarische sector in ons land is vóór het handelsverdrag omdat ze daarmee nog betere toegang krijgt tot de Amerikaanse markt.

Foto: GreensEFA
Normen en waarden
Het grootste gevaar in het verdrag zit hem in de volledig van elkaar verschillende normen en waarden ten aanzien van omgaan met mens en dier, de natuur en onze planeet. In Europa zijn de rechten voor werkenden, arbeidsvoorwaarden, de consumentenbescherming, voedselveiligheid, klimaatdoelstellingen en milieuwetgeving veel beter en verdergaand geregeld dan in de VS. Zaken die in Europa omstreden zijn zoals gentechnologie en schaliegas wordt in de VS geen strobreed in de weg gelegd immers de vrije markt dicteert. Ook heeft de VS het Kyoto-verdrag voor het terugdringen van de CO2-uitstoot nooit ondertekend.

Dus als het handelsverdrag met ISDS er door komt dan zou het zomaar kunnen dat bedrijven als Monsanto het ons akelig lastig maken als wij democratisch besluiten dat RoundUp massaal verboden wordt. Dan zouden we zomaar een verregaand verbod tegemoet kunnen zien op het moestuinieren met eigen zaden. Dan komt op onze markt vlees beschikbaar dat met groeihormonen is behandeld. En nog een ander belangrijk aspect wat bijna niet genoemd wordt: de arbeid in Europa is relatief duur, wat gaat dat betekenen voor onze banen? De verwachting is dat eenmaal gesloten het akkoord een onomkeerbaar effect zal hebben op ons leven.

Kortom: TTIP zoals het er nu voor ligt is geen goed idee omdat het voorrang geeft aan de vrije markt en aan het bedrijfsleven in plaats van aan de democratische rechten van de burger. 

Help mee door je omgeving te informeren of stuur het volgende filmpje rond.Geen opmerkingen: