Pagina's

dinsdag 17 december 2013

Primary verkiezingen

De eerste primary verkiezingen ooit binnen de Europese partijen is een feit. The European Green Party (EGP) zet in aanloop tot de Europese verkiezingen in mei 2014 de toon. Een eerste stap naar meer directe democratie in Europa en een mogelijkheid om de burgers op een andere manier te betrekken bij de Europese politiek. 

Hoe vaak krijgen we de kans een lijsttrekker te kiezen? Zelfs al ben je lid van een partij dan heb je vaak geen zeggenschap over de nominatie van de partijleider. Toch is de voortrekker van een partij gezichtbepalend en dus belangrijk. Waarom dan niet rechtstreeks laten kiezen? En waarom niet mensen van buiten de partij mee laten stemmen? Daartoe biedt een primary gelegenheid.

Ombuigen Euro scepsis
Veel mensen hebben weinig met de Europese Unie of zijn er uitermate kritisch of zelfs negatief over. Dat is jammer en niet terecht. De EU doet ook hele goed dingen. Door verregaande samenwerking van de lidstaten zijn we in staat om bestaande en opkomende machtsblokken in de wereld het hoofd te bieden. Zouden we dat niet doen dan walst de VS met zijn multinationals als Monsanto dwars over de Europese markt en worden we uit China nog verder overspoeld met goedkope namaakproducten.

Ondanks alle kritiek dat er teveel geld gestoken is in de zuidelijke Europese landen zien we dat daar de crisis toch een positieve wending begint te nemen. We vinden het lastig dat grenzen open gaan en we een toestroom van Roemenen en Bulgaren kunnen verwachten. Bijna dagelijks komen bij het eiland Lampedusa vluchtelingen aan uit landen die geteisterd worden door honger of conflicten. In de Oekraïne is een hevige strijd gaande over de vraag of ze nu aansluiting willen bij Rusland of bij Europa. We kunnen ons dus afvragen waarom zoveel landen tot de EU willen behoren? Zo slecht doen we het als Europa blijkbaar niet.

Primary
Om de interesse te wekken voor de Europese verkiezingen en de betrokkenheid van de burgers te vergroten is de primary een mooi instrument. De Europese Groenen, de vierde partij in het Europees Parlement, ziet dit in een pakt dit op. De EGP nodigt alle burgers in de EU van 16 jaar en ouder uit om te stemmen voor de kandidaten die het gezicht van de EGP gaan bepalen bij de Europese verkiezingen in mei 2014. Dus geen achterkamertjespolitiek maar een eerlijke keuze in alle openheid.

Hoe de primary werkt en waarom dat belangrijk is kun je bekijken op bijgaand filmpje.De primary kandidaten zijn gekozen uit een eerder gehouden voorronde waarbij alle leden van de EGP één kandidaat konden voordragen. Om mee te kunnen doen in de primary moest de kandidatuur door minimaal 4 partijen worden ondersteunt. Ik was zelf als kandidaat voorgedragen door mijn partij De Groenen, maar heb helaas te weinig ondersteuningsverklaringen behaald. De aldus geselecteerde vier primary kandidaten José Bové uit Frankrijk, Monica Frasoni uit Italië, Rebecca Harms uit Duitsland en Ska Keller van de FYEG hebben allen reeds zitting in het Europees Parlement of hebben dat gehad, waardoor ze al een zekere bekendheid genieten. Dat voorrecht heb ik nog niet gehad dus moest ik in hun mijn meerdere erkennen.

Directe Democratie
Het fenomeen primary verkiezingen is over komen waaien uit de Verenigde Staten en heeft als doel meer zeggenschap neerleggen bij de burger. We zien de laatste jaren steeds vaker interne verkiezingen voor het boegbeeld van een partij, maar dan nog hebben alleen de leden de mogelijkheid te stemmen. Dus deze Groene Primary is een mooie gelegenheid om op een nieuwe manier politiek te bedrijven en het imago van de Europese politiek op te vijzelen.

De roep om meer directe democratie wordt de laatste jaren steeds luider. Een primary evenals referenda helpt mee de kloof te dichten die bestaat tussen burger en politiek. Daarbij zijn ook interactie en het gebruik van social media van groot belang. Daarom vinden tot 28 januari 2014, de sluitingsdatum van de primary, door heel Europa live debatten en online internet chattsessies met de kandidaten plaats. Hierdoor is interactie tussen de burger en de kandidaten mogelijk waardoor niet alleen diverse onderwerpen worden uitgediept maar ook de kennis over de kandidaten wordt vergroot, waardoor een gefundeerde keuze kan plaatsvinden.
Wil je meedebatteren kijk dan op de agenda.

Wil je ook meer zeggenschap in Europa doe dan mee in de primary. Want jij kiest voor Europa!


Recapitulerend: Waarom deze Green Primary?
Om burgers actief te betrekken bij de komende verkiezingen.
Om interactie tussen burgers en politici te vergroten.
Om de democratie een nieuwe impuls te geven.
Om een begin te maken met directe democratie.
Om andere politiek te bedrijven.
Om het groene geluid vooruitlopend op de verkiezingen extra te laten weerklinken.
Om de Groene Familie te versterken en de Groene Droom te verwezenlijken.

Stem mee!
Stemmen kan tot 28 januari 2014
Stem nu HIER.

Geen opmerkingen: