Pagina's

donderdag 28 februari 2013

Prettig leven wil toch iedereen!

Vraag aan een willekeurig mens wat het hoogste goed is in het leven dan hoor je heel vaak: “Gelukkig zijn en een prettig leven leiden”. Ook weten we redelijk te beschrijven wat dat inhoudt, maar om er vorm aan te geven is vaak een stuk lastiger.

Het systeem waar we in leven verhindert ons om precies te doen wat we graag zouden willen: de vrijheid om ons leven zelf te bepalen en in te richten. Het begint al op school. Veel kinderen vinden het helemaal niet leuk op school. De omgang met andere kinderen vinden ze wel fijn, maar ze begrijpen niet altijd waarom ze iets moeten leren. Maar er bestaat leerplicht dus we moeten wel. Na de schooltijd belanden we in een baan waardoor we onafhankelijk worden van de zorg van onze ouders. En voor we het weten zitten we vast in allerlei verplichtingen van een huis met een hypotheek, een gezin met kinderen en het werk dat we doen.

Op een dag worden we wakker en realiseren we ons dat we ergens de verkeerde afslag hebben genomen. We wilden toch een prettig leven, maar zo ziet dat er niet uit. Zeker niet onder de huidige omstandigheden met de crisis waar we in zitten. De onzekerheid over behoud van werk en dus inkomen, of we de hypotheek nog wel kunnen betalen als we geen werk meer hebben, of we nog wel alles kunnen blijven betalen en of de armoede ons niet om de hoek staat op te wachten. Allemaal heel anders dan we ons hadden voorgesteld van het leven.

Leven zonder geld
We moeten constateren dat de mens helemaal niet zo vrij en prettig kan leven. Hoe anders is het bij de dieren. De vogels kunnen overal naar toe vliegen om voedsel op te pikken. Is er geen voedsel meer dan vliegen ze gewoon ergens anders heen. En als ze daar fysiek niet meer toe in staat zijn gaan ze dood. Zo simpel kan het leven zijn. Zo simpel leefden ook de eerste mensen op aarde. Maar met het in bezit nemen van een stukje van de aarde veranderde de mens van jager-verzamelaar tot grondbezitter en ontstond een georganiseerd bestaan.

Inmiddels wordt ons bestaan mede vormgegeven door geld. Voor een prettig bestaan hebben we naast een dak boven ons hoofd, ook beschermende kleding, eten & drinken en energie nodig. Dat is allemaal niet gratis dus is er behoefte aan geld. Om aan geld te komen zullen we moeten werken. De Bijbel maakt al duidelijk dat: “Wie niet werkt zal niet eten”, dus moet je er wat voor doen. Op zich niets mis mee. Maar wat nu als er geen werk is voor iedereen? Wat dan? Waar moeten we dan van leven? Beelden van magere mensen die staan te wachten op het uitdelen van voedsel zoals tijdens de crisis in de jaren ’30 en de oorlog doemen daarbij op.

De verdeling deugt niet
Hoewel we er onze ogen vaak voor sluiten is de verdeling van de welvaart over de wereld niet bepaald eerlijk. Sommigen zwelgen in weelde terwijl anderen nauwelijks eten kunnen kopen. Tot het moment dat het onszelf treft dan worden we wakker. Nu onze economie zich in een diepe crisis bevindt beginnen we na te denken en vooral te kijken naar alternatieve mogelijkheden. Er is een mogelijkheid om iédereen een prettig leven te kunnen laten leiden: het basisinkomen.

Nu heb ik inmiddels al diverse blogjes geschreven over wat het basisinkomen inhoudt, waarbij ik iedere keer probeer de nadruk te leggen op de voordelen vanuit een andere invalshoek. Mijn eigen definitie van het basisinkomen is: “het is de vergoeding voor wat de aarde ons oplevert, omdat we allemaal recht hebben op een stukje van de aarde”. Hiermee kan een aanzet gegeven worden voor de herverdeling van de opbrengst van onze aarde, omdat het nu scheef getrokken is.

Europees Burgerinitiatief Basisinkomen
Mede in verband met het Europees Burgerinitiatief voor de invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen, dat in 2013 gehouden is, heeft de Belgische econoom en filosoof Philippe van Parijs een interessant interview afgegeven. Hij is een bekend voorvechter van het basisinkomen en oprichter van het Basic Income European Netwerk BIEN, dat inmiddels is omgevormd tot een wereldwijd netwerk waarbij de E is omgedoopt tot Earth. Ik wil je hierbij graag uitnodigen het interview te bekijken.


http://www.dewereldmorgen.be/videos/mp4/2013/09/24/dwm_130130_philippe_van_parijs.mp4

Geen opmerkingen: