Pagina's

dinsdag 9 oktober 2012

Waarom zouden we fairtrade kopen?

De algemene perceptie is dat fairtrade producten duurder zijn. Dat is niet altijd een feit. Maar perceptie is niet zo makkelijk te weerleggen. Waarom zouden we dan toch fairtrade producten moeten kopen?

In september 2000 hebben de regeringsleiders van 191 landen de United Nations Millennium Declaration ondertekent, waarmee ze zich hebben uitgesproken voor het terugdringen van de armoede in de wereld. De afspraken die toen zijn gemaakt zijn vastgelegd in acht concrete doelen, de zogenaamde “Millenniumdoelstellingen”, waarmee de armoede in 2015 wereldwijd moet zijn gehalveerd.

Deze doelen zijn:
1. In 2015 is het aantal mensen dat honger lijdt gehalveerd
2. Alle jongens en meisjes in 2015 naar de basisschool
3. In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten
4. In 2015 is de kindersterfte met tweederde afgenomen
5. In 2015 is de moedersterfte met driekwart afgenomen
6. De verspreiding van ziekten als aids en malaria is in 2015 gestopt
7. In 2015 leven meer mensen in een duurzame samenleving
8. In 2015 is meer eerlijke handel en minder schuld voor ontwikkelingslanden.

Wereldwijd zijn diverse projecten en initiatieven gestart om de millenniumdoelen te ondersteunen, van het verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater tot het verstrekken van medicijnen. Er is echter nog een hoop werk te verzetten voordat de doelen ook daadwerkelijk in 2015 zijn bereikt. Op de site van de Verenigde Naties lees je meer over de stand van zaken.

Als resultante van deze afspraken is vanuit Engeland het project Fairtrade Towns opgezet, waarbij Garstang als eerste ter wereld zich ‘stad van de eerlijke handel’ mag noemen. Niet alleen doel 8 wordt in het project voorzien maar ook de doelen 1 en 2 en indirect de overige millenniumdoelen.
Het Fairtrade Gemeente project startte in Nederland op 07-07-07 op initiatief van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, ICCO, COS Nederland en de Stichting Max Havelaar. En op 9 maart 2009 werd aan Goes en Groningen als eerste in Nederland de titel Fairtrade Gemeente uitgereikt.

Wat houdt Fairtrade in?
De door de regeringsleiders geformuleerde millenniumdoelen staan erg ver af van de individuele burger. Want wat kan jij nu feitelijk doen om de armoede van kinderen in Afrika te verhelpen? Je kunt geld overmaken naar goede doelen, maar in hoeverre heb je daarmee het gevoel daadwerkelijk kinderen structureel aan voedsel te helpen? Het Fairtrade Gemeente project daarentegen maakt de hulp aan ontwikkelingslanden een stuk zichtbaarder.

Fairtrade zorgt voor eerlijke handelsvoorwaarden met kleine boeren en coöperaties in ontwikkelingsgebieden, waardoor producten worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Naast de eerlijke handelsprijs zorgt de Stichting Max Havelaar dat de boeren hun productiemethoden kunnen verbeteren zodat de opbrengst per ha toeneemt. Hierdoor zijn de boeren in staat om in hun eigen
levensbehoeften te voorzien en direct betere leefomstandigheden te creëren voor de hele gemeenschap. Het helpt boeren om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, helpt in de toegang tot diverse markten en maakt ze minder afhankelijk van prijsspeculaties op de wereldhandelsmarkt.

Wat betekent het voor ons?
In onze welvarende samenleving consumeren we dagelijks heel wat af. Veel van onze consumptiegoederen, komen uit ontwikkelingslanden, waar mensen vaak onder barre omstandigheden werken om ons in onze welvaart te voorzien, zonder dat ze er zelf echt veel beter van worden. Dat weten we natuurlijk al jaren. Maar lage prijzen voor onze consumptie stelt ons in staat nog meer luxe en welvaart te genereren, waarbij we niet altijd oog hebben voor de omstandigheden waaronder ze gemaakt worden.

Willen we toch wat doen voor een betere en vooral eerlijkere wereld dan is het consumeren van fairtrade producten een heel goed startpunt. Hierdoor weten we in ieder geval dat kinderarbeid is uitgesloten en dat kinderen in staat worden gesteld naar school te gaan zodat ze in de toekomst beter in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. En daarmee helpen we toekomstige generaties in ontwikkelingslanden om zelfstandig welvaart te genereren.

Duur? Het is maar hoe je het bekijkt!
De perceptie is dat fairtrade producten duur zijn. Vergelijkingen wijzen uit dat het niet per definitie waar is dat alle fairtrade producten duurder zijn dan hun equivalent. Zeker niet als we ook nog eens rekening houden met duurzame ontwikkeling, dat wil zeggen oog hebben voor mens- en milieuaspecten waaronder ze gemaakt zijn. Dus wat is er nu mooier dan gewoon consumeren wat we toch altijd al doen en daarbij gelijk de wereld een beetje eerlijker maken! Mag het dan zo af en toe ietsje duurder zijn?

Geen opmerkingen: