Pagina's

woensdag 2 juni 2010

Alternatieve waardesystemen m/v

Mannen en vrouwen denken, voelen, doen en handelen echt anders. Zeker als het om een onderwerp als geld of waardesystemen gaat. Dat merk je pas als je een eenling bent in een groep van hetzelfde geslacht. Onlangs vond bij Seats2Meet in Utrecht een bijeenkomst plaats waar werd nagedacht over alternatieve waardesystemen.

Binnen sociale netwerken vindt steeds meer uitwisseling van kennis plaats waarbij geen sprake is van geldelijke betaling. De kennis die over en weer wordt uitgewisseld vertegenwoordigt een bepaalde waarde. De vraag en de zoektocht hierbij is hoe kun je deze waarde tastbaar en te gelde maken. En als die waarde geldelijk gemaakt kan worden hoe verdeel je deze dan weer onder allen die een bijdrage hebben geleverd. Een boeiende vraag die terecht ook binnen het team van Seats2Meet speelt. Tot een echte uitkomst kwam het (nog) niet, maar er waren wel andere opmerkelijke conclusies.

De enige man in het gezelschap voelde zich toch wat ongemakkelijk, gaf hij toe, hij kon niet goed meegaan in de gedachtegang van de vrouwen. Omdat in december van het afgelopen jaar de eerste bijeenkomst bij Seats2Meet over het onderwerp voor het merendeel uit mannen bestond, leek het de initiatiefnemers interessant om een ‘women only’ variant te organiseren. Naast de facilitator was er één mannelijke deelnemer. Hij wist waar hij aan begon!

Het experiment is geslaagd omdat de uitkomst van beide bijeenkomsten inderdaad iets anders heeft opgeleverd. Tijdens de “mannen”bijeenkomst lag de oplossing meer op het inrichten van nieuwe systemen en alternatieven voor geld, met een model als resultaat. Probleem was alleen: Hoe past de mens daarin? Daar kwamen de mannen niet goed uit en probeerden gekunsteld de mens in het model te persen.

Bij de “vrouwen”bijeenkomst stond de mens juist centraal: gevoel, samen, vanuit het hart, delen, gelijkheid, sociaal, zorg voor elkaar en de zwakkeren, waren de termen die voorbij kwamen. Niet-materiële aspecten voerden de boventoon. Van een model was al helemaal geen sprake, misschien hooguit een variatie op een nieuw soort communisme.

Nieuwe geluiden kwamen naar boven zoals basisinkomen voor iedereen, want van daaruit kan ieder mens zich ontplooien en bezig zijn met wat echt belangrijk is. Afschaffen van landeigendom, want land is toch van iedereen? Ook het onderwerp ruilhandel kwam uitgebreid aan bod.

Het resultaat van deze tweede bijeenkomst is een totaal andere dan de eerste. De centrale gedachte is: doen waar je goed in bent, handelend vanuit eigen kracht en authenticiteit en gaan voor het grotere geheel. De enige man in het gezelschap vond weinig houvast aan de uitkomst.

Nog een opmerkelijk feit was dat er duidelijk verschillen waren binnen de groep vrouwen, waardoor het hier en daar tot botsingen kwam. Er waren vrouwen met duidelijk meer mannelijke energie en een groep met meer vrouwelijke energie. Vooral de laatste groep vond de andere vrouwen te dominant. Zelf heb ik niet zo’n last van dergelijke verschillen en stoor ik mij daar niet aan, maar dat zal wel komen omdat ik jarenlang in een mannenomgeving heb gewerkt waardoor ik ook een flinke dosis mannelijke energie in mijn bagage heb zitten. Dat we toch tot een duidelijk andere uitkomst kwamen dan de “mannen”bijeenkomst was toch wel bijzonder.

Maar bovenal was het een reuze gezellige en vermakelijke middag en ik ben ook erg benieuwd naar de volgende bijeenkomst waar de mannen en de vrouwen elkaar ontmoeten. Zal het daar ook tot botsingen leiden, of nemen de vrouwen het dan juist weer voor elkaar op? We zullen het zien.

2 opmerkingen:

THYRAXX zei

Volgens mij zit in ieder man een vrouwelijk eigenschap en bij een vrouw een mannelijk eigenschap in de genen. Het is maar welke het meeste manifesteer aan de buitenwereld. En dit staat los van welke waarde ze willen vertegenwoordigen. En als je geen balans in de groep hebt dan zal de uitkomst ook niet helemaal relevant zijn. Meer waarde zou zijn om de essentie van elk individu mee te laten geld in de waardesysteem

Jolanda Verburg zei

Hallo THYRAXX,

Bedankt voor je reactie.
Helemaal mee eens dat ieder mens een mannelijke en een vrouwelijke kant heeft. En het zou mooi zijn als dat in balans vertegenwoordigd is bij alles wat we doen.
Helaas gebruiken we beide kanten niet altijd in gelijke mate. Dat is mede veroorzaakt door de nogal masculiene manier waarop onze samenleving (vooral het werk) is ingericht.
We zien nu dat het huidige systeem steeds minder goed functioneert en dus wordt het tijd om eens naar andere mogelijkheden te kijken.
Samen zullen we moeten werken aan een nieuwe samenleving met een waardesysteem gebaseerd op een balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke.

Hartelijke groet,
Jolanda Verburg