Pagina's

maandag 22 december 2008

De zakelijke kant van intuïtie

Steeds vaker dringt naast de rationaliteit ook “het gevoel” binnen in het zakenleven. Het is net als de analyse een zeer nuttig instrument voor management om grip te krijgen op de organisatie en zijn omgeving. Toch wordt intuïtie nog niet door iedereen omarmd.

Veel alledaagse handelingen doen wij intuïtief zonder enig rationeel besef of intentie. Maar zodra we deze handelswijze op het werk hanteren wordt het als roekeloos of niet realistisch afgedaan. In het zakenleven wordt intuïtief handelen nog te vaak ver weggestopt, verguisd zelfs. Als het om zakelijk handelen gaat moeten we immers weloverwogen en gefundeerde beslissingen nemen, die moeten we wel ergens op baseren. Dus vertrouwen we op cijfers, modellen, voorbeelden, bewezen strategieën en dat alles voorzien van een goed onderbouwde analyse.

Iemand die aankomt met “onderbuikgevoel” wordt al gauw als zweverig en onrealistisch ervaren. Daar willen we niets van weten. “Daar kunnen we geen besluiten op baseren”, wordt er al gauw gezegd. Maar hoe vaak hebben we niet het gevoel dat wij het beter weten dan de rest, dat het anders voelt dan de cijfers aangeven? Het “onderbuik gevoel” zegt ons iets belangrijks over een te nemen beslissing. Toch conformeren we ons nog te vaak aan de norm ondanks dat het soms anders voelt. Maar willen we niet heimelijk ons eigen pad volgen? Willen we niet als eerste iets ontdekken, faam en roem vergaren, herinnerd worden tot in de eeuwigheid? Hoe kunnen we onszelf overtreffen en boven onszelf uitstijgen? Het daadwerkelijk gebruik maken van onze intuïtie geeft ons deze mogelijkheid.

Waar zit je intuïtie
Wat is nu eigenlijk intuïtie? Je kent vast wel de volgende situatie: je ontmoet iemand voor de eerste en bij de eerste aanblik heb je dat gevoel van “Is deze persoon wel te vertrouwen?”. Maar je kent de persoon niet dus geeft hem/haar het voordeel van de twijfel. Tot het moment dat zich een gebeurtenis voordoet waarbij dat gevoel van die allereerste aanblik zich weer aandient. Dan weet je dat jouw allereerste gevoel juist was. Dat is intuïtie.

Intuïtie komt voort uit de rechterhersenhelft. De kant van onze hersenen die te maken heeft met creativiteit en innovatie, met sociaal gedrag, met sfeer, met beeld en geluid. Intuïtie is een gevoel en daar zit hem nu juist de crux. Gevoel en ratio verdragen elkaar vaak niet als het om zakendoen gaat. In de zakenwereld leven we nog in een duale wereld, waarbij het denken en het voelen gescheiden zijn en waar de dominantie van het masculiene (mannelijke) denken overheerst. Hier overheerst de linkerhersenhelft. Zou het niet geweldig zijn als we beide hersenhelften optimaal benutten?

Bron van creativiteit
Welke voordelen kan intuïtie leveren in de praktijk? Onderzoek wijst uit dat goede leiders vaak gehoor geven aan hun intuïtie. Het is vooral de manier waarop deze leiders mensen benaderen, aansturen en motiveren wat het verschil maakt. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal in de hedendaagse kennisorganisaties. Motiveren en binden zijn essentiële elementen in leiderschap, maar ook vertrouwen schenken en eigen zeggenschap stimuleren. Wanneer je je gesteund weet in de organisatie ben je in staat te vertrouwen op je intuïtie en jezelf te overtreffen.

Intuïtie heeft scheppingskracht en vormt de bron van creativiteit. In onze huidige maatschappij is vernieuwing en verandering de norm. Nederland moet het hebben van de kenniseconomie omdat de traditionele economie verdwijnt. Om dit te bereiken moeten we niet alleen gebruik maken van de bekende managementinstrumenten maar moeten we creatief zijn en op een vernieuwende manier aan de slag gaan. De sleutel om dit op een goede manier te doen ligt bij het verbinden van gevoel en ratio. Oftewel het laten samenwerken van de linker- en de rechterhersenhelft.

Oefening baart kunst
Om nieuwe wegen in te slaan en te ontdekken is intuïtie onontbeerlijk. Intuïtie is een kracht die voortdurend informatie genereert en verwerkt en daarmee nieuwe ervaringen opdoet. Dit appeleert aan ons lerend vermogen. Leren is een belangrijk element voor een kennisgerichte creatieve maatschappij. Daarbij hoort ook het feit dat fouten maken mag en zeker niet wordt bestraft, omdat dit het leereffect versterkt. Het is de uitdaging van management om intuïtief leiding te geven met gevoel, passie en aandacht. Die organisaties die in staat zijn om zorg te besteden aan mensen, vertrouwen te geven en angsten weg te nemen, die zullen in de toekomst succesvol zijn.

Hoe kunnen we zelf succesvoller worden door het inzetten van onze intuïtie? De alledaagse dingen in ons privé-leven gaan ons ogenschijnlijk gemakkelijk af, omdat we er veelal niet over nadenken, maar gewoon doen. Om nu ook dit aangeboren talent in te zetten bij onze zakelijke bezigheden geeft ons de mogelijkheden om onszelf te overtreffen en daarmee succesvoller te zijn. “De ervaring leert” en “oefening baart kunst”. Zo ook als het gaat om intuïtie, hoe meer ervaring, hoe beter je intuïtie klopt en hoe meer je er op kunt vertrouwen. Intuïtie is een kwestie van oefenen.

Hier volgen een aantal tips om je intuïtief handelen te vergroten:
· Luister onbevooroordeeld naar je innerlijke stem;
· Voel met je lichaam (je onderbuikgevoel);
· Geef gehoor aan je eerste ingeving;
· Durf oude patronen los te laten;
· Wees bereid te leren;
· Durf fouten te maken, om ervan te leren;
· Durf te vertrouwen op je intuïtie;
· Durf te vertrouwen op jezelf!

Kortom: succes ligt verscholen in het optimaal gebruik maken van de rechter- en de linker hersenhelft en het lef om te handelen naar je innerlijke stem.
Gelukkig zien steeds meer mensen de voordelen in van het niet alleen op cijfers aansturen van een organisatie maar ook op gevoel en dus op intuïtie.

Behoefte aan meer praktische tips dan kan ik je een aardig boekje aanbevelen:
Intuïtief handelen – uw sleutel tot succes! – James Wanless; 2002, Mirananda uitgevers B.V. Den Haag

Deze column is eerder gepubliceerd op http://www.verblijfbijjezelf.info/ in september 2008

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Mooi, duidelijk en helder geschreven.
Zelfs in het onderwijs, of misschien juist, zou ik het gebruik van intuitie meer willen zien.
Ik werk nu ruim 17 jaar in het onderwijs en ondertussen maakt mijn intuitie daar een groot onderdeel van.

groeten Els

Jolanda Verburg zei

Hallo Els,

Nog bedankt voor je compliment.

Ik ben het helemaal met je eens dat vooral in het onderwijs intuïtie meer getraind zou moeten worden. Heb je daar zelf ervaring mee? Doe je dat al? En zo ja, hoe dan?

Hartelijke groet,
Jolanda