Pagina's

woensdag 2 maart 2011

Wat stemmen we vandaag!

Vandaag kunnen we stemmen op de volksvertegenwoordigers voor de Provinciale Staten. Belangrijk omdat zij weer de leden van de Eerste Kamer kiezen. Hetgeen weer gevolgen kan hebben voor het minderheidskabinet in de Tweede Kamer. Allemaal erg belangrijk dus!

Uit onderzoek blijkt het belang echter niet. Van alle inwoners in mijn eigen provincie ziet een derde het liefst dat de provincie wordt afgeschaft en zal minder dan de helft gaan stemmen. Zelf ben ik ook voor afschaffing van de provincie in haar huidige vorm. Ik heb nog nooit iets constructiefs of zichtbaars bij de provincie vandaan zien komen. De enige zichtbaarheid is de glossy brochure die af en toe de brievenbus binnenkomt waarin ze duidelijk maakt wat ze doet en gedaan heeft. Echt overtuigend is dat veelal niet en erger ik mij slechts aan het te dure drukwerk.

Voor de eenvoudige burger is de provincie niet zichtbaar. In mijn eigen contacten heb ik alleraardigste mensen ontmoet die bereid zijn naar je te luisteren en je voorzien van de mooiste brochures. Maar het lijkt wel of die mensen met handen en voeten gebonden zijn of ze doen het voorkomen alsof ze geld uit eigen zak moeten weggeven. Een zinvolle bijdrage voor innovatieve ontwikkelingen heb ik nooit voor elkaar kunnen krijgen. Dat ze op de pot met geld zijn blijven zitten blijkt wel want de provincie bulkt van het geld.

Takenafbakening
Onlangs is bij ons in de buurt de provinciale weg opgeknapt gelijktijdig met grootschalig onderhoud van wegen door de naburige gemeente. Afstemming: geen. Hierdoor moest al het verkeer bij mij voor de deur langs, over een smal landweggetje. Gevolg: kapot gereden weg en gaten in de bermen. En dan praat ik nog niet over de gevaarlijke situaties en de ongelukken die zich voordeden. Toen ik verhaal ging halen werd ik doorverwezen naar mijn gemeente. En de gemeente verwees mij weer terug naar de provincie en naar de naastgelegen gemeente. Een constructieve oplossing is er niet gekomen.

Kijk ik vanaf een hoger niveau naar de provincie dan zie ik wel degelijk dat deze bestuurslaag niet gemist kan worden. Want als alle provinciale taken worden doorgeschoven naar de gemeente dan zal dat tot rampspoed en verspilling leiden, waar niemand op zit te wachten. Dan krijgt ieder zichzelf respecterende gemeente een bedrijventerrein, een winkelcentrum en een Vinexlocatie. En dat terwijl eerder krimp zichtbaar wordt dan extreme groei.

Innovatie
De provincie heeft een coördinerende en bewakende taak voor gemeenteoverstijgende activiteiten. Daarnaast dient de provincie de belangen te behartigen van een regio, zodat niet al ons belastinggeld in de Randstad wordt besteed. Maar waarom een provincie zich bezig moet houden met jeugdzorg is mij een raadsel? En waarom innovatie hoog op de provincieagenda staat begrijp ik ook niet. Vanuit het Rijk en verschillende marktpartijen zijn hiervoor al genoeg organisaties opgezet als SenterNovem, Syntens, de Kamers van Koophandel, MKB Nederland, VNO NCW, etc. Allemaal bezig met innovatie. Kunt u door de bomen het bos nog zien?

Tot overmaat van ramp kwam deze week in het nieuws dat de statenleden hun vergoeding te laag vinden. Ze moeten teveel uren maken voor een minimale vergoeding. Waar is het eergevoel gebleven? Je bekleedt zo’n functie toch niet voor het geld. Hoeveel vrijwilligers zijn er niet in Nederland? Hoeveel mensen besteden tijd aan de politiek maar krijgen daar helemaal geen vergoeding voor? Die doen dat geheel belangeloos omdat ze iets voor het land willen betekenen.

De Eerste Kamer
Waar ik ook van schrok is het grote aantal vertegenwoordigers in de Eerste Kamer. Weet u hoeveel mensen daar zitting hebben? De helft van het aantal in de Tweede Kamer, namelijk 75 leden. Waarom moeten dat er zoveel zijn? Kan het niet met een derde af? Of kunnen we eigenlijk niet zonder de Eerste Kamer? Ik weet er te weinig van om daar goed over te kunnen oordelen. Wat ik wel weet is dat de leden voor mij nagenoeg onzichtbaar zijn. En als het er ooit van komt dat de Tweede Kamer - het volk dus - de Eerste Kamer wil afschaffen, dan kan de Eerste Kamer dat wetsvoorstel weer tegenhouden. Hoezo democratie!

Ik ga in ieder geval stemmen want door niet te stemmen zeg ik dat ik geen mening heb en die heb ik wel. Door te stemmen geef ik gehoor aan mijn democratisch recht. Maar lastig is het wel. Want wat gebeurt er als de huidige coalitie geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer?

Geen opmerkingen: